Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nye styrelser skal ind i digitaliseringskampen

En ny Digitaliseringsstyrelse og en Moderniseringsstyrelse. Det er konsekvensen af en ny organisering af opgaverne i Finansministeriet
27. OKT 2011 16.03

Digitaliseringsstyrelsen samler ekspertise fra IT- og Telestyrelsen og Økonomistyrelsen for at styrke digitaliseringen af den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen skal bidrage til, at strategierne føres ud i livet til gavn for borgerne, og at gevinsterne ved at bruge de nye digitale muligheder høstes.

Moderniseringsstyrelsen samler Økonomistyrelsens og Personalestyrelsens opgaver med økonomistyring, overenskomster og ledelse i staten. Det giver et stærkt afsæt til at frigøre de betydelige ressourcer, der ligger i modernisering af de offentlige overenskomster, en bedre offentlig økonomistyring og i bedre ledelse.

- Med de nye styrelser får vi målrettede institutioner til at fremme en effektiv offentlig sektor. Krisen betyder, at det er vigtigere end nogensinde, at vi udnytter hver en krone bedst mulig og sikrer, at der er ressourcer til velfærden i de kommende år. Digitalisering, smidige arbejdstidsregler og bedre ledelse kan frigive meget betydelige ressourcer, siger finansminister Bjarne Corydon (S).

Ikke kun den offentlige sektor
Hos Dansk IT er man tilfreds med nyheden, der 'sender et stærkt signal om handlingsvilje', men man håber, at man husker den private sektor.

- De meldinger, vi indtil videre har set, har fokus på den offentlige sektor. Vi håber, at man vil gå videre og også se på, hvordan digitalisering kan være med til at skabe vækst og innovation uden for den offentlige sektor, så tiltagene bidrager så stærkt som overhovedet muligt i bestræbelserne på at gøre Danmark til en digital vindernation, lyder det fra Tony Franke, direktør, Dansk IT.

100 mio. kr. over to år
Reorganiseringen betyder samtidig, at Finansministeriet lever op til regeringens målsætning om at fokusere ressourcerne på kerneopgaver og dermed levere en besparelse til statskassen. Samlet set frigiver reorganiseringen 100 mio. kr. over de næste to år.

Departementschef David Hellemann har fokus på, at reorganiseringen kommer hurtigt på plads.

- De nye styrelser skal på plads og fungere så hurtigt som muligt. Samtidig skal vi over de næste par år nedbringe antallet af årsværk. Den proces vil vi gå igennem i tæt samarbejde med chefer og medarbejdere og så skånsomt som muligt, siger departementschefen.

FAKTA

  • En stor del af reduktionerne findes gennem målretning af indsatsen til kerneopgaverne samt ved at en række koncernfunktioner som HR, økonomi og service samles i en ny enhed i den nye Moderniseringsstyrelse.
  • Nuværende afdelingschef i Finansministeriet, Niels Gotfredsen, konstitueres som direktør i Moderniseringsstyrelsen.
  • Nuværende direktør i Økonomistyrelsen Charlotte Münter indtræder som direktør i Digitaliseringsstyrelsen.