DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Ny superklynge skal bringe Danmark i front med nyt udstyr

Kommuner og regioner går sammen med blandt andet universiteter og erhvervsliv om at udvikle nye løsninger med biovidenskab og velfærdsteknologi.

En ny national klyngeorganisation for life science og velfærdsteknologi er klar til at fremme forskning og erhverv på området.

To ansøgninger fra henholdsvis 25 private og offentlige aktører og den eksisterende klyngeorganisation WelfareTech er tidligere i år sendt til Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Nu er det lykkedes at samle partnerne, så alle aktører er med i partnerskabet bag den store nationale klyngeansøgning, oplyser Region Midtjylland på vegne af ansøgerne.

Afhængig af endelig godkendelse i ministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er organisationen dermed klar til at etablere sig med tilstedeværelse i de fire universitetsbyer København, Aarhus, Odense og Aalborg. Hovedsædet kommer til at ligge i København, og navnet på klyngen bliver Danish Life Science Cluster.

Bag den nye organisation står et partnerskab mellem Danmarks fem største universiteter, fem GTS-institutter, de fem danske regioner, de danske kommuner samt seks branche- og erhvervsorganisationer, der tilsammen repræsenterer mere end 500 små og store virksomheder i sektoren samt eksisterende klyngeorganisationer.

Dermed samler “superklyngen” alle parter inden for life science og velfærdsteknologi i Danmark og dækker hele feltet biotek, lægemidler, medico, hjælpemidler, velfærdsteknologi og digitale løsninger.

Mangler bro mellem viden og industri

Danmark har en stærk life science-industri, men er som land ikke blandt de bedste til at anvende og nyttiggøre den viden, der er på universiteter og i sundhedsvæsnet til at skabe ny innovation. 

Ambitionen med den nationale klynge er at styrke denne vidensbro og skabe en handlekraftig organisation, som kan accelerere adgangen til forskningsbaseret viden, så Danmark kan konkurrere internationalt med de bedste virksomheder og klynger i verden.

Den nye nationale klyngeorganisation kommer til at fungere som en platform for samarbejde mellem alle dele af det "økosystem", der findes omkring velfærdsteknologi og life science i Danmark – herunder hospitaler, kommunale pleje- og sundhedsudbud, uddannelsesinstitutioner og innovationsmiljøer. Dog med klart udgangspunkt i virksomhedernes behov.

Det handler kort fortalt om at sikre både nye og eksisterende virksomheder optimal mulighed for at skabe værdi på baggrund af den viden, der bliver skabt i de resterende dele af økosystemet.

ak