Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ny sprogskole for de mindste

Kalundborg opretter ny sprogskole for småbørn
25. MAR 2011 6.03

KALUNDBORG: Småbørn med svære tale-sprogproblemer får nu en målrettet undervisning i Kalundborgs nye sprogskole for småbørn.

Kalundborg Kommunalbestyrelse besluttede i 2010 at hjemtage undervisningen af småbørn med tale-sprogvanskeligheder, efter at denne undervisning tidligere er blevet varetaget af CSU-Slagelse i lokaler i Kalundborg.
I nyindrettede lokaler på Bredekildevej i Kalundborg byder talepædagoger og specialpædagoger indenfor til et målrettet tilbud til småbørn med svære tale-sprogvanskeligheder.

Børnene, som til daglig er normalt fungerende børn i børnehaver fordelt i hele kommunen, bliver to til tre dage om ugen kørt i taxa til Kalundborg fra deres daginstitution. Her bliver de undervist i grupper på op til 6 børn.

Sproget er i fokus
I Sprogskolen for Småbørn bliver der fokuseret på det enkelte barn, og på samarbejdet med forældre og institution.

- Vi arbejder meget med det visuelle. Eksempelvis har hvert barn en mappe med billeder, som børnene kan vise derhjemme og på den måde fortælle, hvad de har oplevet i dag. Børnene stimuleres sprogligt, motorisk og alle sanser medtænkes i undervisningen. Det gælder om, at børnene oplever med hele deres sanseapperat, og leg bliver brugt som redskab til indlæring. Men om det er leg, fortælling eller hvad vi bruger, så er sproget i fokus, siger talepædagog Kit Kolding.

Visitation til Sprogskolen
Småbørnene skal visiteres til undervisning på Sprogskolen for Småbørn. Det sker gennem visitationsudvalget efter indstilling fra PPR i samarbejde med forældre og dagtilbud.

At tilbuddet nu er i Kalundborg Kommunes eget regi giver flere muligheder, eksempelvis tværfagligt samarbejde med institutioner og skoler i kommunen.

De første elever er allerede begyndt på Sprogskolen for Småbørn og der er plads til max 24 børn i alt Det er et mindre miljø end børnene er vant til, og det giver dem mulighed for, at prøve sig selv af i roligere omgivelser. Børnene har desuden glæde af at være i en gruppe af ligestillede, siger specialpædagog Bente Mathiesen.