Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ny rapport med både problemer og lyspunkter

Alt for mange næringsstoffer, tilgroning og udtørring giver Danmarks natur store problemer

En ny rapport fra Naturstyrelsen om naturens tilstand dokumenterer, at der er god brug for naturplanerne, som miljøminister Ida Auken (SF) lancerede onsdag. Det fortæller Miljøministeriet i en pressemeddelelse. 

Det fremgår af det første samlede overblik over de forskellige typer af natur, Naturstyrelsen overvåger, i det nationale overvågningsprogram for vand og natur (NOVANA).

- Resultaterne i rapporten viser, at der er et stort potentiale for at forbedre naturen. Belastningen med næringsstoffer skal ned, og der skal gang i en mere ambitiøs og målrettet naturpleje. Naturplanerne indeholder vigtige virkemidler til at løse opgaven, så nu er det bare med at komme i gang, siger Ida Auken.

Naturplanerne sætter ind overfor fortidens dræning af moser og overfor tilgroning af blandt andet Jerup Hede i Nordjylland, Svanninge bakker på Fyn og Odsherred-buerne på Sjælland.

Især heder, moser og overdrev er meget udsatte. Store højmoser og klitheder har derimod ofte en bedre tilstand, fordi mange af disse områder er bedre beskyttet mod påvirkning fra intensiv landbrugsdrift, fremgår det af NOVANA-rapporten.

Der er dog også lyspunkter i rapporten, hvor prøver fra 24 målestationer i danske farvande viser, at dyr som søstjerner, muslinger, snegle og krebsdyr nu har fået det bedre efter flere års tilbagegang.

Næringsstoffer i stampe
Udledningen af kvælstof til vandmiljøet er halveret siden 90-erne. Kigger man nærmere på tallene, viser det sig imidlertid, at der ikke er sket betydende ændringer af tilførslen af kvælstof til vandmiljøet siden 2003.

Af samme grund har udviklingen i næringsstofniveauet i hav og kystnære stået stille de seneste år, viser rapporten. Det skal 23 vandplaner, som blev præsenteret i sidste uge, rette op på.

- Der er stadig store udfordringer for vandmiljøet. Der er blandt andet for mange alger, og ålegræsset er ikke kommet tilbage. Så det er ikke i orden, at kurverne flader ud, fordi der ikke sker noget. Vi har i høj grad brug for de nye vandplaner, så vi kan få skabt de nødvendige forbedringer af vandmiljøet, siger miljøminister Ida Auken.

Læs hele i NOVANA-rapporten her