DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Ny overenskomstchef i staten, intern fagforenings-uro bilagt

KORT NYT4. DEC 2019 6.30

Danske Regioners forhandingsdirektør Signe Friberg Nielsen rykker 15. december fra det regionale til det statslige overenskomstforhandlingsområde. Fra den dato er hun udnævnt til direktør for den nydannede Medarbejder- og Kompetencestyrelse, der afløser Moderniseringsstyrelsens som ansvarlig for de statslige overenskomstforhandlinger, oplyser Skatteministeriet.

På lønmodtagersiden er Centralorganisationernes Fællesudvalg sluppet af med en usikkerhed om sin chefforhandler Flemming Vinther, hvis egen fagforening HKKF, Hærens Konstabel- og Korporalforening, har været igennem et par ugers kriser omkring den valgte ledelse. Et hovedbestyrelsesflertal stillede et mistillidsvotum til forbundsformand Flemming Vinther, men efter at en indkaldt ekstraordinær kongres blev aflyst, er mistillidsvotumet trukket tilbage, og man er i stedet blevet enige om, hvad det er, man er uenige om.

Nemlig hvordan fagforeningens vedtægter skal forstås i henseende til fordelingen af ansvar og kompetencer mellem bestyrelse, forretningsudvalg og formand, og det er der nu hyret eksterne rådgivere til at hjælpe med at afklare. Den eksterne rådgivning gælder også 'processer og kultur i bestyrelsen', oplyser HKKF.

mk