DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Ny miljø- og teknikdirektør i Randers

Ny miljø- og teknikdirektør i Randers

På et ekstraordinært møde har Randers byråd udpeget Lene Andersen som ny miljø- og teknikdirektør
23. FEB 2012 18.48

RANDERS: Lene Andersen har været konstitueret i stillingen som miljø- og teknikdirektør siden januar. Hun blev udvalgt blandt 22 ansøgere til stillingen.

I sin ansøgning lagde Lene Andersen vægt på, at hun især vil sætte retning for, hvordan miljø og teknik kan arbejde med at styrke Randers by som et naturligt centrum med en unik historisk betydning og stemning, landsbyernes intakte liv og forskellige udtryk, Gudenåen og de mange muligheder og naturperlerne i Randers Kommune som helhed.

Om Lene Andersen:
Lene Andersen er født og opvokset i Fredericia. Hun er uddannet cand. oecon. fra Aarhus Universitet i 1987 og indledte sin karriere i Vejle Amtskommune i 1988. Siden har Lene Andersen arbejdet i bl.a. ældresektoren og i Økonomi i Borgmesterens afdeling, Aarhus Kommune.

I 1999 blev hun ansat som forvaltningschef for teknik og miljø, skat og inkasso samt økonomi i Nørhald Kommune og var også stedfortræder for kommunaldirektøren. I 2006 blev Lene Andersen udpeget som chef for det såkaldte sammenlægningssekretariat i forbindelse med sammenlægningen af kommuner til Randers Kommune. Året efter blev hun udnævnt til chef for byråds- og direktionssekretariatet i Randers Kommune, hvor hun arbejdede frem til udgangen af 2010. Fra januar 2011 hed stillingsbetegnelsen konstitueret miljø og teknikdirektør.

- Det har været et fantastisk år, hvor jeg har været konstitueret som direktør. Jeg har nydt det, ikke mindst fordi medarbejderne i miljø og teknik er engagerede, seriøse og interesserede. Jeg er meget glad for, at jeg nu får mulighed for at fortsætte mit arbejde, siger Lene Andersen.

cgt