Ny ligestilling for forældre på SU

Ny aftale sikrer ligestilling for forældre på SU og SU til unge i efterværn på et anbringelsessted.
1. JUN 2021 9.21

Regeringen og SU-forligskredsen har indgået en aftale om at skabe ligestilling i SU, når SU-modtagere bliver forældre. Samtidig er der indgået aftale om SU og FGU-skoleydelse til unge, der er i støttetilbuddet efterværn på et anbringelsessted, oplyser Uddannelsesministeriet.

Når man som SU-berettiget får et barn, skal forældre være ligestillet, uanset køn. Derfor er SU-forligskredsen blevet enige om en ny model for SU-fødselsklip/rater, der skaber fuld ligestilling mellem kønnene. Indtil nu har faren eller den anden forælder af historiske årsager været stillet væsentligt ringere end mor.

- Med aftalen skaber vi endelig ligestilling for forældre på SU. Det er jeg stolt over, at vi nu opnår sammen med er bredt flertal i Folketinget. Det er et vigtigt skridt for ligestillingen mellem forældre - uanset hvilken type familie man er, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Med den nye model vil de forældre - uafhængigt af køn - der er juridiske forældre til barnet, være stillet lige i retten til ekstra SU.

Nye muligheder for unge i efterværn

Regeringen har med SU-forligskredsen samtidig fundet en løsning, så unge i efterværn på et anbringelsessted fremover får mulighed for at søge om SU på lige vilkår med andre unge.

I dag har unge i efterværn på et anbringelsessted, som er i gang med en uddannelse, ikke ret til SU. Efterværn på et anbringelsessted betragtes nemlig som anden offentlig forsørgelse, der dækker den unges daglige livsførelse. Derfor har det hidtil ikke været muligt for de unge at modtage SU.

For at unge i efterværn kan sikres adgang til SU, skal kommunen samtidig træffe afgørelse om egenbetaling over for den unge efter reglerne på det sociale område. Den unge må ikke modtage andre ydelser, der tilsigter at dække leveomkostningerne.

Hvis unge i efterværn på et anbringelsessted får mulighed for at få SU, vil unge, der er i gang med en FGU, som noget nyt tilsvarende få adgang til FGU-skoleydelse.

ka