Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
De yngre årgange er tilbage på skolerne, her har 5.a udendørs musik på Korshøjskolen i Randers. Næste mandag kommer de ældste årgange også.
Foto: Bo Amstrup, Ritzau Scanpix

Fra to til en meter:
Ny hverdag i skolerne: Idræt med kontakt er ok, pas på fællessang

Selvom nyt afstandskrav gør opgaven nemmere, kommer de ældste elever ikke tilbage med et enkelt snuptag, fastslår skolelederne.

Arbejdet med at få de ældste årgange tilbage i folkeskolen næste mandag blev noget nemmere med Sundhedsstyrelsens melding søndag aften om, at hovedreglen for afstandskrav fremover ikke er to, men én meter.

Der er dog undtagelser fra reglen. Først og fremmest gælder to meters reglen stadig ved besøg på plejecentre, sygehuse og hos personer med særlig risiko.

På skolerne gælder de to meter fx stadig 'ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, fx sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v.', står der i retningslinjerne.

'Konkret vil det fx betyde, at der bør sikres to meters afstand mellem underviser og forreste række i klasselokale, mens det er tilstrækkeligt med en meters afstand mellem elever,' hedder det videre.

To meters reglen gælder også 'ved aktiviteter i bevægelse, fx rutsjebane' og 'ved ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum, dårlig udluftning i fx kælderlokaler, skakter m.v.'

Ja til idræt

Til gengæld må skolerne godt gennemføre sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt, 'hvis der er stor opmærksomhed på øvrige anbefalinger, særligt vedrørende hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte'.

Generelt anbefales det, at 'i situationer, hvor det er vanskeligt eller umuligt at overholde afstandsanbefalinger eller regulere afstand til andre, er det vigtigt at reducere antallet og varigheden af kontakter, særligt ansigt-til-ansigt kontakter'.

Om frikvarterer gælder, at de bør organiseres, så der er få klasser ad gangen. 'Det er centralt, at klassen er udgangspunktet for børnenes hverdag, og at der er faste voksne omkring børnene,' hedder det.

Intet snuptag

De nye regler er godt nyt for eleverne og for skolerne, fordi der bliver plads til flere elever på samme tid, siger Skolelederforeningens næstformand Dorte Andreas på foreningens hjemmeside.
 
Hun peger dog også på, at der stadig vil være meget logistik med bemanding, registreringer, rengøring, buskørsel, toiletforhold mv., der fylder oveni. 
 
- Det er forskelligt, hvordan det ser ud på de enkelte skoler, så næste uge kommer til at gå med at forberede og undersøge, hvilke muligheder der er. Selv om ændringen i afstandskravet har stor positiv betydning, så kommer de ældste elever ikke tilbage i skole med et enkelt snuptag, siger Dorte Andreas.
 
Folkeskolerne skal stadig tilbyde nød-/hjemmeundervisning, og der skal fortsat være så få lærere i klassen som muligt. 

I øvrigt regnes den ene eller de to meter fra næsetip til næsetip, så man fx måler fra midten af stolesæder og ikke fra armlæn eller stolekant.