Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ny deling af viden, der ellers ikke deles så meget

Hjemmeside fra Servicestyrelsen samler erfaringer og viden fra hele landet om indsatser på botilbud
5. APR 2011 14.27

Fagpersoner, der arbejder på botilbudsområdet, får nu et unikt redskab til at opsøge og få overblik over viden om indsatser i botilbud. Bo Liv hedder Servicestyrelsens nye hjemmeside, der er klar til brug.

Tidligere undersøgelser peger på, at den store mængde viden og erfaring, der er på botilbudsområdet, ofte ikke bliver delt mellem fagpersonerne.
Med Bo Liv kan viden om relevante temaer komme alle, der sidder med samme område, til gavn.

På hjemmesiden kan du blandt meget andet:
• søge målrettet efter konkrete redskaber og temaer.
• finde specifik viden om indsatser i forhold til personer med sindslidelse, udviklingshæmning m.v

På Bo Liv kan du eksempelvis finde:
• Metoder til øget selvbestemmelse og brugerindflydelse
• Formidlingsmateriale målrettet personer med funktionsnedsættelse
• Konkrete redskaber til at arbejde med evaluering
• Undersøgelse af IT-kommunikation med personer med funktionsnedsættelse

Bo Liv er sammen med en lang række andre initiativer tilknyttet 'Puljen til styrket indsats i botilbud", som skal styrke fagligheden hos personale i botilbud.

Bo Liv kan findes på adressen www.servicestyrelsen.dk/bo-liv