I de første tre regioner:
Nu ét sted hvor man kan se alle sine aftaler i sundhedsvæsenet

Den digitale løsning Aftaleoversigten er nu rullet ud, så over 4 millioner borgere kan have et samlet overblik over deres aftaler.
19. MAJ 2022 12.28

De fleste borgere kan nu se deres aftaler med hospitaler, praktiserende læger og speciallæger i den digitale løsning Aftaleoversigten på Sundhed.dk, oplyser Sundhedsdatastyrelsen. Det gælder i regionerne Hovedstaden, Sjælland eller Midtjylland.

Når løsningen er fuldt indfaset, vil aftaler i sundhedsvæsenet - også den kommunale del - kunne findes ét sted.

- Det vil gøre det lettere at være patient. Det vil især få betydning for dem, der er multisyge eller er kognitivt svækkede, der kan have særligt svært ved at få overblik over deres aftaler, men det vil også gøre livet lettere for alle os, der har oplevet at komme i tvivl, om det var tirsdag eller onsdag, man skulle til børnevaccination hos sin læge, siger Lisbeth Nielsen, som er direktør i Sundhedsdatastyrelsen.

Samtidig vil løsningen betyde, at sundhedsfaglige kan se patienternes andre aftaler i deres fagsystemer og dermed undgå at dobbeltbooke patienter - for eksempel så borgere ikke modtager hjemmebesøg, mens de er til behandling på hospitalet. Det er ikke unormalt, at plejekrævende ældre har en række aftaler med hjemmehjælp, læger eller anden behandling i kalenderen på en uge. Det stiller store krav til overblikket - og kan betyde glemte aftaler eller dobbeltbookinger.

- Den her løsning skal først og fremmest gøre det lettere at være borger og patient. Men det er klart, at vi også håber, at det vil betyde færre udeblivelser og bedre brug af sundhedsvæsenets ressourcer, siger Lisbeth Nielsen.

Med den nye løsning kan man også give adgang til sin aftaleoversigt til andre. Det betyder, at pårørende får lettere ved at hjælpe syge og ældre med at holde styr på aftalerne.

- Vores løsning skal ses som en hjælp til den ældre og alle dem, der hjælper dem, så især de mest sårbare borgere får en bedre understøttelse af koordineringen. Den skal også sikre, at sundhedsfaglige kan undgå at lægge aftaler oveni hinanden, siger Lisbeth Nielsen.

  • Aftaleoversigten er en del af Et Samlet Patientoverblik, hvis programledelse og sekretariatet er forankret i Sundhedsdatastyrelsen.
  • Derudover består samarbejdet bag af Sundhedsministeriet, KL, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom.
  • Man kan se sine aftaler ved at gå ind på sundhed.dk/aftaler.

ka