Nu skal planloven revideres - forslag er velkomne

Erhvervsminister Simon Kollerup inviterer alle til at give forslag til fremtidens planlov. Det sker på Planinfo.dk, der i dag åbner for idéer og forslag.

Planloven skal revideres, og erhvervsminister Simon Kollerup (S) vil gerne have input fra offentligheden, før ministeret udformer det endelige forslag.

Baggrunden for evalueringen er ændringerne i planloven fra 2017. Det vil derfor blive undersøgt, om planlovgivningen kan fornys og forenkles, så den bedre imødekommer nutidens og fremtidens behov hos kommuner, borgere og virksomheder.

- Jeg ønsker at høre så mange meninger og forslag til fremtidens planlov som overhovedet muligt. Det er planloven, der sætter rammerne for, hvordan vi indretter vores land og vores byer. Det er derfor også vigtigt, at alle får lov at give deres besyv med om, hvad det er, der skaber gode steder at bo, arbejde og drive virksomhed, siger Simon Kollerup og forsætter:

- Jeg håber, vi får forslag og idéer fra borgere og kommuner i alle egne af landet og fra fagfolk, forskere og interesseorganisationer. Vi har brug for en planlov, der kan sikre sammenhængskraften på tværs af land og by, bidrage til den grønne omstilling og give gode vilkår for fortsat udvikling.

Idéportalen på Planinfo.dk hedder 'Fremtidens planlov - bedre byer og landdistrikter' og er åben for bidrag  frem til 31. januar 2020 kl. 12.00.

MG

Kort om evalueringen af planloven

 • I 2017 blev planloven ændret som opfølgning på aftalen fra juni 2016 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, om 'Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet.'
 • Det fremgår af aftalen fra 2016, at erhvervsministeren og miljø- og fødevareministeren vil tage initiativ til, at den nye planlovgivning mv. bliver evalueret inden 1. juli 2020. Evalueringen af planloven skal afdække, hvordan de nye regler fra 2017 bliver brugt, og om loven kan forbedres yderligere.
 • Evalueringen bliver gennemført inden for følgende temaer:
 • Grøn omstilling, bæredygtighed og styrket naturhensyn
  Gode rammer for landsbyernes og landdistrikternes udvikling
  Byudvikling og omdannelse af eksisterende byområder
  Landsplanlægning og samarbejdet med kommunerne
  Mere enkel og strategisk planlægning i kommunerne
  Styrket erhvervs- og turismeudvikling
  Digitalisering af planer og data
  Klagesystemet
Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt