Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nu skal læreruddannelsen nytænkes

KORT NYT28. NOV 2020 13.36

Sammen med Uddannelses- og Forskningsministerie begynder KL nu arbejdet med at udvikle læreruddannelsen. Ministeriet nedsætter en udviklingsgruppe, hvor Danske Professionshøjskoler, KL, Lærerstuderendes Landskreds og Danmarks Lærerforening er repræsenteret.

Regeringen vil blandt andet have mere praksis ind i uddannelsen, så lærerne er bedre forberedt på hverdagen i klasselokalerne, når de møder virkeligheden efter uddannelsen. Gruppen skal også se på, hvordan man kan styrke praktikken, øge studieintensiteten, og det faglige niveau samt tiltrække flere dygtige studerende.

Arbejdet med at udvikle læreruddannelsen skal tage afsæt i tre overordnede temaer:

  • Styrket praktik og praksissamarbejde
  • Øget studieintensitet, større faglig progression samt bedre fastholdelse og rekruttering
  • Stærkere vidensgrundlag for læreruddannelsen

Se ministeriets notat om samarbejdet.

ibs