Nordjysk lægevagtsaftale lukker tre steder til konsultation

Regionsrådet i Nordjylland har netop godkendt en ny aftale for lægevagten med de praktiserende lægers organisation, PLO.
29. JAN 2020 9.11

NORDJYLLAND: En ny nordjysk lægevagtsaftale betyder lukning af  konsultationsstederne i Farsø, Brovst og Skagen, oplyser Region Nordjylland. Dog vil der stadig være kørende lægevagt ud til borgere i disse byer.

Med aftalen sikres borgerne en lægevagt i en tid, hvor det er svært at rekruttere praktiserende læger - det er dem, der dækker vagter i lægevagten. På den baggrund blev lægevagten i Brønderslev lukket ned i 2017.

- Vi er tilfredse med, at det er lykkedes os at blive enige med de praktiserende læger om en robust aftale for nordjyderne, for det har været vores mål fra start, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S) efter den politiske beslutning.

Samme tilfredshed spores hos de praktiserende lægers organisation:

- Lægevagtsaftalen er en højst tiltrængt modernisering, der fremtidssikrer en lægevagt i Region Nordjylland på et fagligt højt niveau. Vi arbejder i dag under en vagtaftale fra 2007, hvor vi var cirka 70 flere praktiserende læger til arbejdet, end vi er nu, og derfor måtte der ske en tilpasning, siger formand for PLO Nordjylland Annemette Alstrup.

De tre lukkede konsultationssteder skal kompenseres ved, at der indføres et pilotprojekt om videokonsultation ved lægevagten i Aalborg, så nogle borgere får mulighed for at blive konsulteret over video fra eget hjem.

Samtidig har regionsrådet besluttet, at der snarest skal igangsættes en politisk drøftelse af kompenserende tiltag i Farsø, Brovst, Brønderslev og Skagen med henblik på budgetforhandlingerne for 2021. Det vil ske i Akut- og Praksisudvalget og i dialog med de berørte kommuner.

Med den nye aftale tilbydes nordjyderne et mere ensartet tilbud, hvor der skabes bedre sammenhæng i patientforløbet. Det sker ved, at konsultationsstederne i fremtiden er placeret i forlængelse af akutmodtagelserne i Aalborg, Hjørring og Thisted og ved akutmodtageafsnittet i Hobro. Der vil stadig være lægevagt på sygehuset i Frederikshavn, da der her er mange patienter, og Læsø bevarer det nuværende tilbud i regionsklinikken. Men konsultationsstederne i Farsø, Brovst og Skagen nedlægges.

 

  • De fire konsultationssteder, der som følge af aftalen lukker permanent ned fra 1. marts 2020, udgør i antallet af konsultationer i dag en mindre del af regionens samlede antal konsultationer igennem lægevagtsordningen. Der var i løbet 2019 således et spænd i konsultationer fra 909 konsultationer i Brovst til 54.565 konsultationer i Aalborg. Brønderslev har været midlertidigt lukket siden 2017, hvorfor der ingen konsultationer var her.
  • Der er fortsat i regionen en kørende lægevagtsordning, hvor der foretages sygebesøg af vagtlægen. Kriterierne for at blive visiteret til sygebesøg ændrer sig ikke med aftalen.
  • Der er også lagt vægt på Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den akutte sundhedsindsats, hvor det anbefales at placere lægevagten ved akutsygehuse sammen med akutmodtagelserne. Dette sikrer tæt samarbejde og giver mulighed for deling af udstyr, kompetencer og ressourcer og letter videre visitation fra vagtlægen.

ka