Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nordjylland omrokerer i budgettet for 50 mio. kr.

De første økonomirapporter for 2011 peger på, at regionen i 2011 vil få et samlet underskud på 75 mio. kr., og det får nu Regionsrådet til at omprioritere i udgifterne

NORDJYLLAND: Selvom en væsentlig del af det formodede underskud på 75 mio. kr. vil kunne findes inden for budgettet, er det nødvendigt, at regionsrådet aktivt går ind og omprioriterer udgifter for cirka 50 mio. kr.

- Derfor har repræsentanter for alle seks grupper i regionsrådet indgået en aftale, som betyder, at vi går ind og skruer på en række forskellige håndtag, så vi kan få økonomien i balance. Vi er nødt til at vise ansvarlighed og have orden i økonomien, siger Regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Dropper indkøb og indregner faldende priser
Aftalen betyder bl.a., at regionen skærer ned på indkøb af nyt apparatur, og at de uforbrugte budgetkroner, som de enkelte sygehuse og institutioner har fået overført fra 2010, først frigives i 2012.

- Herudover er der en række tendenser, som giver os mere luft i økonomien. Vi kan se en tendens til faldende medicinudgifter, og vi kan se, at vores udgifter til private sygehuse og behandlinger i andre regioner bliver lavere end budgetteret. Det skyldes blandt andet vores udbud og rabataftaler, som giver os mere sundhed for pengene, siger Ulla Astman.

Bedre logistik
Ud over disse forhold skal der spares 5 mio. kr. på bl.a. bedre logistik samt mere effektiv brug af videomøder.

- Spild og logistik er nogle områder, man bør se kritisk på. Det kan fx. være antallet af prøvetagninger, antallet af tryksager, måden man sender post på, mulighederne for samkørsel. Ting, som hver for sig måske ikke giver store beløb, men som tilsammen sagtens kan bidrage med et betydeligt beløb, når det sker koordineret på alle vores institutioner, siger Ulla Astman.

Omprioriteringerne forventes ikke at medføre afskedigelser blandt regionens medarbejdere.

lcl