DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Nordfyn får ja til hjælp til udsatte unge fra Task Force

KORT NYT17. DEC 2019 15.35

NORDFYN: I november bad Børn- og Ungeudvalget i Nordfyns Kommune Socialstyrelsen om hjælp til at øge kvaliteten i den kommunale sagsbehandling, da man gennem det seneste år har konstateret en stigning i sagsantal og -tyngde samt antal underretninger med et stigende pres på myndighedsområdet for udsatte børn og unge som konsekvens. Nu har Socialstyrelsen sagt ja til kommunens ansøgning. 

Dermed får kommunen et analyse- og udviklingsforløb på området for udsatte børn og unge. Forløbet skal give 'et fyldestgørende billede af kommunes styrker og udfordringer på det samlede myndighedsområde for udsatte børn og unge', konkrete anbefalinger til, hvor kommunen kan koncentrere indsatsen i det fremadrettede arbejde med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen, samt støtte til at øge kvaliteten i sagsbehandlingen gennem en række redskaber, skræddersyet kompetenceudvikling, sparring og viden. 

- Vi har stor respekt for den faglige ekspertise, som Socialstyrelsens Task Force kommer med. Vi er allerede kommet langt med de indsatser, vi allerede har sat i værk, og den politiske opprioritering af området. Vi er klar til at følge de anbefalinger, som måtte komme, siger udvalgsformand Anja Lund (V).

esl