Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nedtælling til e-valg

Der er ingen vej udenom e-valg, men det skal indføres langsomt med tid til eksperimenter. Sådan lyder Teknologirådets gode råd til Folketinget
22. MAR 2011 14.29

Vi skal fastholde danskernes store tillid til valgsystemet.
Hvis et e-valgsystem svigter, kan det få negative konsekvenser i form af svigtende tillid til valgsystemet og dermed til hele det politiske system og demokratiet, lyder første råd fra Teknologirådet.

Vi skal gøre os egne erfaringer med e-valg i Danmark.
Hollænderne indførte e-valg og opgav det igen, mens nordmændene i år tester en valgmodel, hvor borgerne stemmer via egen computer. Der findes ingen færdig opskrift på, hvordan man indfører e-valg på en effektiv og demokratisk set betryggende måde. Vi må derfor også i Danmark gøre vores egne erfaringer, vurderer Teknologirådets arbejdsgruppe.

Derfor mener arbejdsgruppen også, at første skridt må blive forsøg i mindst tre kommuner i 2013. Der bør gennemføres et forsøg ved næste kommunalvalg med en valgmodel med internetbaserede, mobile valgsteder i kombination med digital afstemning på de traditionelle valgsteder, anbefaler rådets arbejdsgruppe. Arnejdsgruppen forudser bl.a., at det vil kunne øge valgdeltagelsen blandt immobile grupper og potentielle sofavælgere.

Teknologirådet har været i gang med et projekt 'E-valg - en udfordring for demokratiet?'. Konklusioner og anbefalinger offentliggøres samtidig med projektets to rapporter den 21. marts 2011.

mou