Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Danmarks største bakkekam - som Næstved gerne vil placere et DSB-værksted tæt på.
Foto: Henrik Pyndt Sørensen, Ritzau Scanpix.

Hvis ministeren giver lov:
Næstved vil oprette byzone midt ude i det fri

En erstatning for DSB-værksted tæt på Københavns Hovedbanegård skal senest i 2025 placeres i naturområde ved Mogenstrup. Det vil give 100 job, men kræver dispensation fra planloven og møder protester fra naturfredere.
8. JUN 2020 15.15

NÆSTVED: Næstved Kommune arbejder nu på en langtidsplan om et nyt værksted til DSB, der skal rumme fire rangerspor til eltog og placeres ved Mogenstrup Ås. Planen skal muliggøre en udflytning af DSB's værksted ved Hovedbanegården i København og indebærer - for at kunne blive til noget - en dispensation fra Erhvervsministeriet, fordi erhvervsområdet til værksted skal have status af byzone, da det ligger 250 meter uden for landsbyen Mogenstrup.

Af den kommunale sagsfremstilling fremgår det, at administrationen i Næstved under høringen af det aktuelle lokalplanforslag har fået oplyst, at Erhvervsstyrelsen ikke længere af sig selv forholder sig til det, når en kommune er i gang med planlægge for et afgrænset areal i byzone.

Det kan efter planloven nemlig ikke umiddelbart lade sig gøre, så nu har Næstved for at undgå usikkerhed søgt erhvervsministeren om godkendelse af planen. Argumenterne for at tillade et nyt byzoneområde, som kommunen håber på at få medhold i, er:

  • Anlægget skal ligge langs jernbanen
  • Anlægget skal ligge ved et langt, lige banelegeme
  • Arealet, hvor anlægget skal ligge, er stort og i samme niveau som banelegemet
  • Anlægget skal ligge tæt på Næstved Station og rangersporene der
  • Der er den nødvendige kapacitet på banelegemet

Mens kommunen venter på svar, er høringsperioden forlænget frem til 30. juni.

Ved landets største ås

Politiken beskriver, hvordan Næstved Kommune er interesseret i de omkring 100 job, værkstedet kan give. Og formand for plan- og erhvervsudvalget Tina Højlund Pedersen (S) kommenterer, at fire steder i kommunen er blevet grundigt undersøgt, og placeringen ved Mogenstrup opfylder stort set alle krav, som DSB stiller. 

Naturfredningsforeningen har protesteret mod placeringen af de 71 hektar erhvervsområde helt tæt op ad det fredede naturområde Mogenstrup Ås. Der er tale om Danmarks største ås - omkring ti kilometer lang og 59 meter højt på det højeste sted.

Ifølge avisen er der kun tidligere blevet givet en dispensation til at oprette byzone uden for de eksisterende byzoner, nemlig ved Aabenraa, hvor kommunen fik ja til at placere et datacenter.

Udover dispensationen fra erhvervsministeren venter kommunen også på VVM-undersøgelsen, som Cowi skal udarbejde, og som Miljøstyrelsen skal tage stilling til.