Næstved tjekker 280 pumpealarmer efter månedlangt kloak-udslip

KORT NYT2. JUN 2022 12.30

NÆSTVED: Et tilstoppet afløb og defekt elektronisk overvågning medførte et stort udløb af spildevand i Fladsåen. Og på den baggrund er samtlige 280 alarmer ved pumpestationer blevet gennemgået og aktiveret, skriver sn.dk.

Gennem næsten seks måneder, fra november sidste år til april i år, er 33 millioner liter fortyndet spildevand endt i Fladsåen. Udledningen af spildevand, der stammer fra et sparebassin, som modtager regn- og spildevand, blev først opdaget den 6. april i år af medarbejdere fra Park & Vej, der fandt toiletpapir i en drænbrønd - og derefter store mængder af aflejret spildevandsslam på engen nærved.

Fem af NK Forsynings 280 alarmer var ude af drift, og derfor fik spildevandet lov til at løbe ud i åen, uden at nogen opdagede det. Konsulentfirmaet Niras vurderer, at vandløbet ikke har taget nævneværdig skade, og at "konsekvenserne af udledningen vurderes ikke at være kritiske for hverken fiskebestand eller smådyrs-faunaen".

ka