dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
Mytedrab om offentlig-privat samarbejde

Mytedrab om offentlig-privat samarbejde

ANMELDELSE En række samtaleartikler, der kan gøre gavn i et erhvervsudviklingsråd eller til et fælles temamøde for byråd og erhvervsråd
4. JAN 2012 7.00

Af Leon Sebbelin

Anders Drejer og Helene Tølbøll Djursø:
Frugtbare partnerskaber
Gyldendal
ISBN 9788702106084
Udgave 1
Udgivet 2011

Håber man at finde 'opskriften' på det vellykkede offentlig-private samarbejde bliver man skuffet, for denne mulighed aflives allerede i forordet til bogen. Men der er god inspiration at hente for dem, der kunne tænke sig nærmere at undersøge mulighederne med offentlig-private samarbejder.

Bogen er opdelt i to hovedafsnit. Første del er en gennemgang af de aktuelle samfundsmæssige udfordringer, ledelsesudfordringer i den offentlige sektor, nye ledelsesteorier der kan understøtte frugtbare partnerskaber samt en gennemgang af 'Corporate social responsibility'. Anden del er en række artikler der tager udgangspunkt i samtaler med centrale aktører fra såvel den private som den offentlige sektor.

Første del af bogen giver en god indføring / genindføring i emnet 'offentlig / privat samarbejde' og emnet vinkles på flere relevante måder. Denne del af bogen kan sagtens stå alene, men er også et godt udgangspunkt for at kaste sig over rækken af samtaleartikler. Det er også i første del af bogen, der findes en definition af 'Frugtbare partnerskaber', som jeg synes fortjener at komme med her:

Frugtbare partnerskaber er offentlig-private partnerskaber, som skal kunne kombinere et forretningsmæssigt sigte med en gennemgående tanke om bæredygtighed og respekt for den offentlige tradition for at kere sig om det enkelte individ ud fra dennes kompetencer og muligheder, og for de spilleregler, som offentlig virksomhed i øvrigt er underlagt.

Når man læser samtaleartiklerne, står det imidlertid klart, at selvom offentlig / private samarbejde har været drøftet i snart mange år, er der fortsat fordomme både i den private og den offentlige sektor, men i artiklerne ser jeg måske de største fordomme blandt repræsentanterne fra den private sektor.

Væk med myterne
KL-formand Jan Trøjborg erkender også, at disse fordomme findes og at de måske er den største barriere for at komme videre. Han siger: 'Vi skal først og fremmest have skabt en dialog mellem kommuner og private serviceleverandører. Der er brug for at få skabt en ny tillid mellem de to sektorer. Vi skal mødes for at få facts og erfaringer på bordet. Gamle myter og nemme påstande om urealistiske potentialer eller griske leverandører skal pakkes væk.'

Danske Regioners formand Bent Hansen lider bestemt heller ikke af berøringsangst. Han siger: 'Det, vi skal erkende, er, at hvis den offentlige sektor, der jo er finansieret af os alle sammen via skatter, skal bidrage til at udvikle nye løsninger, så ved vi godt, at der er private firmaer, der efterfølgende scorer en profit. Fred være med det, bare det skaber arbejdspladser og innovation i Danmark.'

Samlet fremtræder bogen som en rigtig god fremstilling. Bogen kunne være et godt udgangspunkt for en drøftelse i et byråd eller en større offentlig organisation, der kunne tænke sig at prøve kræfter med offentlig-privat samarbejde, men kunne også gøre stor gavn i et erhvervsudviklingsråd - eller hvad med et fælles temamøde for såvel byråd som erhvervsråd?


Leon Sebbelin, byrådsmedlem for R i Rebild og selvstændig revisor