Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Museerne i Køge og Vordingborg i nært samarbejde

Ruster sig til fremtidens betingelser for at få tildelt opgaver efter museumsloven med et samarbejde, der kan ende med en fusion
6. DEC 2011 15.24

KØGE / VORDINGBORG: Køge Museum har på det seneste møde præsenteret politikerne i Køges kulturudvalg for planerne for et nært samarbejde med Museerne Vordingborg. Samarbejdet drejer sig først og fremmest om de lovbundne arkæologiske opgaver, som begge museer nu udfører i deres ansvarsområder.

- Vi synes, at det er et rigtigt spændende initiativ, og der er ingen tvivl om, at der vil blive stillet store krav til museerne i forlængelse af museumsudredningen, som kom tidligere på året. Det er vigtigt og forudseende, at Køge Museum styrker sin position gennem strategiske samarbejder, siger Erik Swiatek (S), formand for Kulturudvalget i Køge.

De to museer ønsker også at se på mulighederne for at udvide samarbejdet med 'nyere tid'. Med et nærmere, forpligtende samarbejde vil de to museer stå væsentligt bedre, når Kulturarvsstyrelsen fra 2012 indfører nye betingelser for at kunne indgå i den landsdækkende løsning af de arkæologiske opgaver, der er omfattet af museumsloven.

Kan ende med egentlig fusion
Det ligger samtidig i kortene, at det tættere samarbejde kan ende med en fusion. Det vil betyde, at de to museer lægger sig sammen til ét museum med én leder og én bestyrelse, men stadig med to adresser.

- Vi er stadig i en fase, hvor vi undersøger mulighederne for enten at indgå i en reel fusion mellem museerne eller at oprette et forpligtende, udvidet samarbejde. Det er afgørende for begge museer at bevare den lokale forankring, og samtidig udnytte ressourcerne på en måde, som sikrer effektiv og ensartet sagsbehandling, øget forskning og bedre formidling, fortæller direktøren for Køge Museum, Flemming Rieck.

En egentlig fusion mellem Køge Museum og Museerne Vordingborg ventes dog ikke at kunne finde sted før tidligst med indgangen til 2013. Forud for fusionen ligger en lang proces, hvor opgaver og økonomi skal forhandles med Kulturarvsstyrelsen.

I planerne for samarbejdet mellem de to museer ligger også muligheden for at etablere et fælles Center for Kulturarv. Centeret skal fungere som fælles magasin, og i øvrigt have alle de moderne, tekniske faciliteter, som kræves for en sikker bevaring og konservering af de værdifulde genstande. Så vidt arbejdes der med at placere det ca. 5.000 kvm. store magasin i Køge Kommune.

mou