DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Morten Østergaard kunne kun få påtale for krænkelser

De Radikales retningslinjer gør, at sekretariatschefen udelukkende kunne sanktionere krænkelser med en påtale. Han får nu en advarsel.

De Radikale kunne kun give Morten Østergaard, der indtil 7. oktober var politisk leder for partiet, en påtale for krænkelser. Det viser en intern redegørelse fra partiet.

Af den fremgår det, at sekretariatsledelsen har kendskab til tre sager, der tager udgangspunkt i krænkelser ved festlige lejligheder i 2015, 2016 og 2017. De to første episoder med uønsket seksuel opmærksomhed fra den politiske leder blev oplyst til sekretariatsledelsen i 2016.

Da Lars Beer Nielsen overtog jobbet som sekretariatsleder i begyndelsen af september det år, blev han oplyst om sagerne og gav Morten Østergaard en reprimande med besked på, at det ikke måtte ske igen. Der var tale om personer, som var ansat i sekretariatet.

Vanskelige overvejelser

Morten Østergaard accepterede det, fremgår det af redegørelsen. Året efter blev sekretariatschefen dog gjort opmærksom på endnu en sag, hvor en person siger, at hun er blevet krænket af Morten Østergaard i sommeren 2017. Også her fik den politiske leder en påtale for krænkelsen.

Sekretariatschef Lars Beer Nielsen beklager i en pressemeddelelse, at han ikke fik etableret nye retningslinjer undervejs, så fremtidige sager kunne håndteres bedre.

- Mine overvejelser om håndteringen af de tre sager har været særdeles vanskelige, ikke mindst i fravær af andre sanktionsmuligheder end en påtale over for en folkevalgt politisk leder.

- Det ærgrer mig dybt, at jeg ikke efterfølgende har fået etableret de retningslinjer, som kunne have sikret bedre håndteringer for eftertiden, og dette kan jeg kun beklage, siger han i pressemeddelelsen.

- Det ligger mig på sinde her at beklage dybt, at én klager selv har måttet opsøge en tilbagemelding, og at en anden klager ikke har fået en tilbagemelding, siger han derudover.

Mangler i håndteringen

Selv om en påtale var eneste sanktionsmulighed, siger den nyvalgte politiske leder af partiet, Sofie Carsten Nielsen, at det undrer hende meget, at det "trods gentagne sager ikke har været muligt at bringe sagerne videre, så der kunne drages yderligere konsekvens".

Hun erkender, at sekretariatschefen har stået i en svær situation, men hans ageren får konsekvenser.

- Jeg har på baggrund af redegørelsen og med opbakning fra Radikale Venstres landsledelse og forretningsudvalg besluttet, at sekretariatschefen får en advarsel for mangler i håndteringen.

- Sekretariatschefen er bekendt med offentliggørelse af advarslen, siger Sofie Carsten Nielsen i en pressemeddelelse.

De tre sager om krænkelser er alle holdt i fortrolighed. Kun anmelderen, sekretariatet og Morten Østergaard har haft kendskab til dem. Sekretariatschefen har siden 2017 ikke modtaget nogen form for klager fra hverken medarbejdere eller andre over Morten Østergaard.

Sygemeldt

MF Katrine Robsøe er en af de kvinder. Det skete i efteråret 2015, da hun var studentermedhjælper i partiets sekretariat. Klagen indgav hun sommeren året efter. Hun informerede ledelsen i sekretariatet, og hun ville ikke have, at andre end sekretariatet og Morten Østergaard fik kendskab til sagen.

Det blev løst mellem Morten Østergaard og Katrine Robsøe.

- Morten og jeg kom videre. Vi har haft et godt samarbejde, og han har også for mig været en god politisk sparringspartner, skriver Katrine Robsøe.

Morten Østergaard er blevet sygemeldt indtil videre.

Sofie Carsten Nielsen må korrigere sig selv

Sofie Carsten Nielsen har siden 17. september vidst, at Katrine Robsøe har følt sig krænket af Morten Østergaard. Det skriver hun i et opslag på Facebook mandag aften.

- Jeg har ikke talt om sagen offentligt af hensyn til Katrine (Robsøe, red.), som var meget berørt af det hele og ikke ønskede at skulle være en del af nogen som helst debat om dette, skriver hun.

På et kort pressemøde to dage efter hun overtog ledelsen i partiet, sagde hun elers, at hun ikke havde hørt om andre sager forbundet med Morten Østergaard end den med Lotte Rod. Men det havde hun altså.

ka / Ritzau