DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Ministerium fyrer 23 ansatte

Beskæftigelsesministeriet ændrer samtidig på organiseringen af sine styrelser
KORT NYT7. FEB 2012 14.48

Den 8. februar 2012 opretter ministeriet to nye styrelser:

Arbejdsmarkedsstyrelsen får nye og andre arbejdsopgaver. Styrelsen skal fremover tage sig af den generelle beskæftigelsesindsats i Danmark, herunder beskæftigelsesindsatsen for indvandrere. Styrelsens hovedopgave er at sikre et effektivt arbejdsudbud ved at hjælpe mennesker i job eller uddannelse.

Styrelsen for fastholdelse og rekruttering oprettes. Den nye styrelse skal bidrage til et øget arbejdsudbud gennem international rekruttering og ved at fastholde borgere, som risikerer at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesministeriet opretter også fra 1. marts 2012 en ny fælles HR-enhed for hele Beskæftigelsesministeriet. HR-enheden bliver en del af departementet.

Med den nye organisering består Beskæftigelsesministeriet samlet set af departementet og fem enheder: Arbejdsmarkedsstyrelsen, Styrelsen for fastholdelse og rekruttering, Arbejdstilsynet, Arbejdsskadestyrelsen og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Ministeriet skal spare 20,6 mio. kr. i 2012 og 40,2 mio. kr. fra 2013 og årene frem.

Ministeriet og styrelser skal samlet set afskedige 23 personer. De berørte personer er alle blevet varslet i dag.