Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Mindre kommunal service - mere anlæg

BUDGET 2012 Kommunerne agter tilsyneladende at fortsætte en opbremsning i serviceudgifterne, der overstiger regeringens krav med 2 milliarder - til gengæld bruges tilsvarende mere på anlæg
31. AUG 2011 13.24

Der er udsigt til, at kommunerne fortsætter den historisk kraftige opbremsning i serviceudgifterne. Det viser de foreløbige budgetter fra landets 98 kommuner. Men til gengæld modsvares et budgetteret forbrug på 2 milliarder mindre, end aftalt med regeringen, af et tilsvarende merforbrug på anlæg.

Den historisk voldsomme opbremsning overstiger så langt det, der er aftalt med regeringen. For indeværende budgetår er der ifølge Mandag Morgen tale om 1,2 mia. mindre i serviceudgifter. Og for 2012 ser det nu altså til at blive tale om 2 milliarder mindre end aftalt - hvis de foreløbige 2012-budgetter bliver virkelighed i deres nuværende form.

- Den første temperaturmåling for kommunernes serviceudgifter i 2012 viser, at kommunerne forventer at ligge lidt under den aftalte serviceramme. Til gengæld ventes kommunerne at bruge tilsvarende mere på investeringer, end hvad vi har aftalt med regeringen i årets økonomiaftale. Det vidner om stor økonomisk ansvarlighed fra kommunernes side, siger KL's formand Jan Trøjborg (S) efter et netop afholdt møde med landets borgmestre.

Temperaturmålingen er dannet på baggrund af foreløbige budget- og regnskabstal fra alle 98 kommuner og kan derfor kun betragtes som et øjebliksbillede.

Anlæg for 17,8 mia. kr.
Mens kommunernes udgifter til service i de foreløbige forventninger til budget 2012 ligger et pænt stykke under den aftalte serviceramme, så viser prognosen, at anlægsniveauet ligger tilsvarende over. Så det samlede regnestykke forventes at gå op. Landsprognosen viser nemlig, at kommunerne forventer et anlægsniveau på 17,8 mia. kr., hvilket er godt 2 mia. kr. mere, end der blev skabt finansiering til i økonomiaftalen.

- Det er en meget fornuftig prioritering i den aktuelle økonomiske situation, at det ser ud til, at vi vil bruge mindre på driftsudgifter og i stedet flytter penge til investeringer, hvor kommunerne også i 2011 bruger mere, end vi plejer. Og jeg er glad for, at kommunerne på den måde bidrager til at sætte skub i de offentlige anlægsaktiviteter, sådan som både regeringen og oppositionen ønsker det, siger Jan Trøjborg.

- Hvad angår skatten, så viser prognosen, at der er et pres på skatten i størrelsesordenen 140 mio. kr. Det giver os en udfordring, som vi skal løse, så vi undgår regeringens skattesanktion. Og det tror jeg også på, at vi kan, siger Jan Trøjborg.

ka+mou