Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Mindre hjælp - mere glæde

Effektivt spark reducerer ældres behov for hjemmehjælp i Horsens Kommune
4. JUL 2011 9.52

Af journalist Vibeke Juul

HORSENS: Godt nok kunne begejstringen ligge på et lille sted, da personalet i hjemmeplejen opfordrede 64-årige Karin Frederiksen til selv at prøve at stå op om morgenen. Men hendes skepsis blev hurtigt vendt til glæde.

- Jeg havde længe ønsket selv at kunne bestemme mine sengetider. Det kan jeg nu, og det giver mig en stor frihed. Samtidig må jeg jo også indrømme, at det er en tilfredsstillelse at kunne klare sig selv, siger Karin, der takket være Projekt Direktør i eget liv nu har behov for en tredjedel mindre tid fra hjemmehjælperen.

Karin Frederiksens øjne lyser om kap med vindueskarmens røde pelargonier, når hun fortæller om Horsens Kommunes nye stil. Karin har knogleskørhed og fik for tre måneder siden adskillige besøg dagen igennem af hjemmehjælpere. Men med projektet, der havde til formål at gøre de ældre mere selvhjulpne, kom der andre boller på suppen.

Gode resultater
Projekt Direktør i eget liv, der sluttede i december sidste år, har været afprøvet i 10 hjemmeplejegrupper i Horsens Kommune. Resultaterne har været så gode, at projektet nu skal gælde for samtlige 19 hjemmeplejegrupper i kommunen. Det betyder blandt andet, at der nu knyttes en ergo- eller fysioterapeut til hver gruppe.

- Kernen i projektet er samarbejdet mellem terapeuten, plejepersonalet og borgeren og målet at optræne borgernes fysiske evner, så de ikke har eller får behov for hjælp, fortæller Steffen Brun, funktionsleder i Trænings- og Rehabiliterings Enheden. Han tilføjer, at en af udfordringerne bliver at støtte plejepersonalet i at motivere borgerne.

- Fra at gøre arbejdet for brugerne skal plejepersonalet nu få øje på de faglige muligheder, der ligger i at motivere, forfølge og understøtte brugernes ønsker om selv at gøre tingene. Plejepersonalet skal med andre ord tilrettelægge støtten, så brugeren gør noget aktivt selv for at få dækket sine behov - frem for at personalet hjælper brugeren til at være hjælpeløs, siger Steffen Brun.


64-årige Karin Frederiksen har takket være Projekt Direktør i eget liv fået oparbejdet færdigheder til at klare flere ting selv. Det er sket i samarbejde med plejepersonalet og en terapeut. Her ses hun med assisterende områdeleder Helle Eriksen (t.v.) og sygehjælper Mette Schurmann. Foto: Horsens Kommune/Per Algreen