Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Millioner til styrket kommunal sundhedsindsats

Satspuljepartierne har afsat 200 millioner til national handlingsplan for ældre medicinske patienter - heraf 97 millioner til fælles regionale-kommunale forløbskoordinatorer
22. DEC 2011 7.54

Kommunerne skal spille en vigtig rolle i ny handlingsplan, der skal hindre, at ældre borgere indlægges på medicinske afdelinger igen og igen. Og et væsentligt element bliver såkaldte forløbskoordinatorer, der bliver et bindeled mellem det regionale sundhedssystem og den kommunale sundhedsindsats.

Forløbskoordinatorerne skal tage den ældre medicinske patient i hånden og sikre gode og sammenhængende patientforløb. Desuden skal  opfølgende hjemmebesøg ved praktiserende læge og hjemmesygeplejerske skal forebygge genindlæggelser. Det er to af de helt centrale initiativer i den handlingsplan for den ældre medicinske patient, Sundhedsministeriet  offentliggør i dag.

Et generelt kvalitetsløft til de ældre medicinske patienter er nøgleordet i den nye handlingsplan. Handlingsplan indeholder 11 konkrete initiativer, der skal forebygge genindlæggelser, sikre sammenhæng i patientforløbet og en systematisk medicinafstemning.

Styrket sammenhæng
Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag (SF) siger om den nye handlingsplan for den ældre medicinske patient:

- Jeg er meget glad for, at den ældre medicinske patient endelig bliver sat på dagsordenen med en national handlingsplan. Det er mit håb og min forventning, at handlingsplanen bl.a. vil medvirke til at reducere antallet af uhensigtsmæssige genindlæggelser. For det kan være meget hårdt for den enkelte patient at ryge ind og ud af et sygehus.

Ministeren er samtidig glad for, at der i handlingsplanen er afsat midler til at sikre bedre sammenhæng for den enkelte patient i mødet med sundhedsvæsenet.

- Handlingsplanen skal også styrke sammenhængen i patientforløbet. Regeringen og partierne bag satspuljeaftalen har derfor bl.a. afsat 97 mio. kr. til fælles regionale-kommunale forløbskoordinatorer til særligt svækkede ældre medicinske patienter. Det sker for at sikre patienten en tryg og sammenhængende indsats og høj kvalitet i hele forløbet fra kontakt til egen læge over indlæggelse på sygehus og i den videre indsats i eget hjem. Forløbskoordinatorer er et centralt punkt i regeringsgrundlaget, og jeg er glad for, at det kommer med i handlingsplanen, siger Astrid Krag.

Regeringen og satspuljepartierne har med satspuljeaftalen for 2012 afsat i alt 200,4 mio. kr. i perioden 2012-2015 for at understøtte indsatsen med en national handlingsplan for den ældre medicinske patient.