Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nyborg-erfaringer: Ildsjæle kan hjælpe alvorligt syge patienter

Forløbskoordinatorer kan hjælpe alvorligt syge patienter med at få sammenhæng i rehabiliteringsforløbet. Men koordinatoren skal have de rette personlige kompetencer for at få succes, viser en analyse fra AKF
24. MAR 2011 9.44

NYBORG: Når en alvorligt kronisk syg patient bliver indlagt på sygehuset, er der ofte mange forskellige læger, specialister og afdelinger involveret i behandlingen og den efterfølgende rehabilitering. Operationer, medicin og genoptræning sættes i værk uden større koordinering.

Forløbskoordinatorer, som hjælper patienten med at holde styr på de mange undersøgelser og behandlinger, kan være til stor nytte. Det viser en analyse af et projekt med en forløbskoordinator i Nyborg Kommune.

- Forløbskoordinatoren har en omsorgsfuld og forstående tilgang, som bidrager til at understøtte borgerens egenomsorg og evne til at mestre rehabiliteringsforløbet. Forløbskoordinatoren fungerer fx som lærer, når en borger får vist, hvordan hjertet fungerer, eller som coach, når en borger får råd om konkrete familie- og hverdagsproblemer, siger Thea Suldrup Jørgensen, som sammen med Sofie Gorm Hansen står bag analysen.

Det er Sundhedsstyrelsen, der har født ideen om forløbskoordinatorer som en måde at skabe mere sammenhæng i kronisk syge patienters behandlings- og rehabiliteringsforløb. Men forløbskoordinatorer er stadig et nyt fænomen i Danmark, så der findes kun sparsom viden om, hvordan de arbejder, og om deres indsats virker. Analysen fra AKF er en del af en specialeafhandling, som har fokus på forløbskoordinatorfunktionen i et større hjerterehabiliteringsprojekt for kronisk syge hjertepatienter i Nyborg Kommune.

- Forløbskoordinatoren har ikke adgang til it-systemer i andre sektorer, og hun har heller ingen beslutningskompetence her. Hendes indsats handler derfor ofte mere om at hjælpe borgeren med at skabe mening i rehabiliteringsforløbet, siger Thea Suldrup Jørgensen.

Analysen fra Nyborg Kommune viser, at forløbskoordinatorens succes afhænger meget af hendes personlige og uddannelsesmæssige baggrund. Forløbskoordinatorens erfaringer og netværk er afgørende for, om hun kan etablere en god kontakt til de samarbejdspartnere, som borgeren har brug for.

mou