DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Milliardplaner i Aarhus-samarbejde og nye klimaskridt i Rødovre og Syddjurs
Et vue udover Aros-området i Aarhus, der skal være CO2-neutral allerede i 2030.
Foto: Aarhus Kommune

Kommunal klimakamp:
Milliardplaner i Aarhus-samarbejde og nye klimaskridt i Rødovre og Syddjurs

Der findes ingen lov om, at en kommune og energiselskaber skal planlægge energispørgsmål i et formelt samarbejde. Men det foregår i Aarhus via ti fokusområder, hvor selskaberne kan bidrage til at realisere Aarhus som CO2-neutral i 2030.

Blandt de nyeste kommunale klimainitiativer finder man Rødovre, der har besluttet at gå med i klimasamarbejdet, DK2020. Det indebærer at udarbejde en lokal klimahandlingsplan, der skal medvirke til at opfylde det nationale mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030 - og et helt klimaneutralt Danmark i 2050.

Det handler altså om at sætte skub i implementeringen af Parisaftalen, hvor 195 lande i 2015 blev enige om en fælles målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader for at afværge de værste klimaforandringer og -katastrofer.

Planen i Rødovre, der har et CO2-udslip pr. indbygger på 4,22 ton, skal udvikles over halvandet år.

I Syddjurs, der ikke er med i DK2020, men har sine egne ambitioner, er der kun frem til december for klimakoordinator Martin Frøst til at formulere en klimahandlingsplan på baggrund af fem ugers klimakampagne, hvor et digitalt borgermøde på Facebook blev fulgt af 106 interesserede.

Borgernes input har især handlet om lokal nedsivning af regnvand, klimasikring af by og havn, flere eldrevne biler, kollektiv transport og nye varmekilder.
 
Landkommunen Syddjurs har et CO2-udslip på 10,34 ton per indbygger, hvor ikke bare energi og transport, men også landbrug bidrager til store udslip. 

I Aarhus er man nogle skridt længere - og har i en periode været med i samme klimasamarbejde - DK2020 - med samme ambitioner som Rødovre.

I Aarhus er der et CO2-udslip per indbygger på 4,31 ton, og her skal der i de kommende år investeres ikke mindre end omkring 8,4 mia. kr. Sammen med energiselskaberne AffaldVarme Aarhus, AURA Energi. NRGi og Ørsted har kommunen lanceret Energistrategi Aarhus som en retning for, hvordan Aarhus bliver CO2-neutral Aarhus allerede i 2030.

Skønnet er, at de 8,4 mia. kr. skal investeres alene i kendt teknologi, og mange byggeprojekter og en hel del vejarbejde står for døren. Strategien skal også bidrage til, at de langsigtede investeringer i rette tid tager højde for, at samfundet som helhed skal være helt uden fossile brændsler i 2050.

Der findes ingen lov om, at en kommune og energiselskaber skal planlægge energispørgsmål i et formelt samarbejde. Men det foregår altså i Aarhus via ti fokusområder, hvor selskaberne kan bidrage til at realisere Aarhus som CO2-neutral i 2030.

I denne artikelserie har vi tidligere været inde på, at regeringens inddragelse af kommunerne i klimakampen ikke har været så synlig, som de klima-fremmeste af kommunerne kunne ønske. I det Klimaprogram 2020, som regeringen netop har offentliggjort, kan enhver søge sig frem til, hvordan regeringen ser kommunernes rolle på en række delområder som affald, energi, transport og mange flere.