Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Milliard-udbud på drift af veje

For første gang sender Vejdirektoratet næsten alle sine drifts- og vedligeholdelsesopgaver på statsvejnettet ud i ét samlet udbud til en værdi af adskillige milliarder
31. MAR 2011 10.17

Denne form for udbud har direktoratet ikke foretaget før, men den er båret af tanken om, at der kan opnås stordriftsfordele og synergieffekter ved at lade entreprenører og rådgivere byde på flere kontrakter på samme tid.

Samtidig håber Vejdirektoratet, at udbuddet vil skabe øget innovation og produktudvikling i branchen, hvor entreprenørerne nu i højere grad selv for mulighed for at bestemme sammensætningen af entrepriserne og den konkrete opgaveløsning, oplyser driftsdirektør Niels Christian Skov Nielsen:

- Vores mål er at skabe et marked, hvor vi udnytter entreprenørernes kompetencer og prisstrukturer bedst muligt. Vi vil have mere for mindre, kort sagt. Men vi vil også give entreprenørerne mulighed for at løse vores driftsopgaver på en smartere og mere hensigtsmæssig måde.

Udbuddet omfatter drifts- og vedligeholdelsesarbejder på fire til seks milliarder kroner i kontraktens løbetid på fire år, der kan forlænges med en optionsperiode på yderligere to år. Hele processen er tilrettelagt i tæt dialog med både nuværende og potentielle fremtidige entreprenører.

cgt