Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Miljøministeren vil bane vejen for kæmpe erhvervspark i Roskilde

Fingerplanen lægger hindringer i vejen for planerne for, hvad der kan blive en af Europas førende udviklingsparker for cleantech-aktiviteter, Risø Park

ROSKILDE: Miljøminister Karen Ellemann (V) vil have fjernet de forhindringer, som spænder ben for det nye forsknings- og erhvervsområde i cleantech ved DTU Risø i Roskilde, Risø Park. Det fortæller Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Fingerplanen, som sætter den overordnede ramme for udviklingen af hovedstadsområdet, giver i dag ikke mulighed for, at en erhvervspark i den størrelsesorden placeres ved Risø. Miljøministeren har i foråret 2011 igangsat arbejdet med en revision af Fingerplanen, og en ny Fingerplan forventes færdig i 2012.

- Vi skal selvfølgelig indrette vores planlægning i hovedstadsområdet, så den kan rumme et så fremsynet projekt som Risø Park. Derfor vil jeg i forbindelse med den aktuelle fingerplanrevision sikre, at vi får fjernet de forhindringer, som står i vejen for, at Risø Park kan realiseres, siger Karen Ellemann.

I dag kan der kun gennemføres større byudviklingsprojekter inden for de såkaldte byfingre, og større arbejdspladser skal placeres mindre end 600 meter fra en station. Ministeren vil sikre, at der findes en løsning, der fjerner disse hindringer for Risø Park, og lægger vægt på, at der via busser sikres god kollektiv trafikbetjening til de nye arbejdspladser.

Forsknings- og erhvervsområdet Risø Park er et samarbejdsprojekt mellem DTU, Roskilde Kommune, RUC og Region Sjælland, der med baggrund i synergi mellem virksomheder og forskning skal tiltrække cleantech virksomheder fra hele verden.

Stort potentiale
- Regeringen har som målsætning at satse på udvikling af cleantech og vedvarende energi, så vi kan blive uafhængige af fossile brændstoffer i 2050. Hvis denne målsætning skal indfries, er det afgørende, at vi sikrer de bedste rammer for, at erhvervslivet og universiteterne kan forene deres ressourcer og bidrage med den nødvendige forskning i miljøvenlig teknologi, siger Karen Ellemann.

Risø Park har potentialet til at blive en af Europas førende udviklingsparker for cleantech-aktiviteter, og flere investorer fra udlandet har allerede vist interesse. Fuldt udbygget forventes Risø Park at generere 4.000-5.000 arbejdspladser alene i Risø Park.

Miljøministeriet har været i tæt dialog med Økonomi- og erhvervsministeriet om projektet, og der er enighed om, at Risø Park har et stort erhvervsmæssigt potentiale.

mou