Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Miljøminister nedsætter grønt forum

Miljøminister Ida Auken (SF) har nedsat et Grønt Fremdriftsforum, der skal bidrage til, at Natura 2000-planerne bliver ført ud i livet
19. MAR 2012 16.27

- Det er tvingende nødvendigt, at kommuner og andre myndigheder, grønne organisationer og det private erhvervsliv arbejder tæt sammen, hvis vi skal ændre naturens tilstand, siger Ida Auken.

Derfor har hun bedt en række organisationer om at deltage i et Grønt Fremdriftsforum, der skal følge planlægningen af Natura 2000-planerne, komme med gode råd og holde øje med, hvordan det går med gennemførelsen af konkrete indsatser i Danmark. Det første af en række møder i Grønt Fremdriftsforum blev afholdt i dag.

- Naturplanerne skal føres ud i livet, så naturen får det løft, den trænger til. Med Grønt Fremdriftsforum sørger vi for, at der bliver fulgt op på Natura 2000-planerne, så de kan blive gennemført ude i landet, siger Ida Auken.

I december sidste år godkendte Ida Auken regeringens Natura 2000-planer. Planerne skal frem til 2015 skabe gode forhold i de 246 konkrete naturområder i Danmark, der er udpeget som særligt sårbare. Det er områder, der rummer vigtige arter og naturtyper, som kræver en særlig beskyttelse.

Grønt Fremdriftsforum skal opsamle og diskutere synspunkter fra de nuværende Natura 2000-planer og indsamle erfaringer frem mod de næste planer, der træder i kraft i 2015.

Deltagerne i Grønt Fremdriftsforum:
- Danmarks Naturfredningsforening
- Dansk Ornitologisk Forening
- Friluftsrådet
- Landbrug og Fødevarer
- Dansk Skovforening
- Kommunernes Landsforening
- Fødevareministeriet
- Naturstyrelsen

 

Foto: http://www.flickr.com/photos/epsos/3574411866/sizes/z/in/photostream/

lcl