Midtjylland opruster mod forurening med ekstra penge

Rent drikkevand og tryghed for forureningsramte borgere er hovedfokus i regionens jordforureningsplan 2020, hvor der er afsat ekstraordinært millionbeløb til området.

MIDTJYLLAND: Regionsrådet har for nylig vedtaget planen for Midtjyllands kamp mod forurening i år. Planen har i lighed med tidligere år et tredelt fokus:

Oprensning af forurenede boliggrunde, beskyttelse af grundvandet samt yderligere undersøgelse af mistænkte forureninger.

I forbindelse med budgetforliget afsatte regionsrådet således ekstraordinært seks mio. kr. til området samt gav det et permanent løft på cirka 1,5 mio. kr. årligt. Dermed er den økonomiske ramme i 2020 på i alt 48 mio. kr., oplyser regionen.

- I Midtjylland har vi 3.400 forurenede grunde og mere end 5.000 grunde, der kan være forurenede. Det er en ulige kamp mod fortidens synder, der kræver mange midler og hård prioritering. Med det aktuelle løft slår vi et slag for, at forureningsramte borgere kan være trygge og for at sikre fremtidens drikkevand, siger formand for regionsrådet, Anders Kühnau (S).

Dialog om generationsforureninger
Et vigtigt emne i 2020 bliver kampen for at få fjernet generationsforureningerne på Harboøre Tange i Lemvig. Herunder forureningsdepotet ved Høfde 42. I dag overvåger regionen den indkapslede forurening, mens en oprensning af depotet alene vil koste cirka 250 mio. kr.

Derfor er der brug for markant flere midler end de 50 mio. kr., regeringen i 2019 øremærkede forureningen. På landsplan kæmper de danske regioner med i alt ti såkaldte generationsforureninger.

- Regionerne arbejder tæt sammen om en samlet plan for at få håndteret de store forureninger. Ved Høfde 42 er vi klar til at tage fat på arbejdet med at rydde op, men vi mangler pengene. Det har vi en god dialog med miljøministeren om, og den dialog skruer vi endnu mere op for i 2020, siger Anders Kühnau.

Læs hele Indsatsplan for Jordforurening 2020.

Fakta

  • Region Midtjylland har sammen med de øvrige regioner ansvaret for den offentlige indsats for jordforurening i Danmark. Region Midtjylland udarbejder årligt en plan for sin indsats.
  • I 2020 har regionen fokus på at beskytte grundvandet og på  at skabe tryghed for borgere, der bor på forurenede grunde.
  • I Region Midtjylland er der cirka 3.400 forurenede grunde, mens 5.200 grunde er vurderet som muligt forurenede.

MG

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev