Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Markant mere trafik på vejene

Ikke længere tegn på krise. Ihvertfald ikke når man ser på vejene, der er igen er proppet med køretøjer
8. MAR 2012 14.05

Hvis man kan tage mængden af biler og lastbiler på vejene, som et udtryk for, hvordan det går, så står Danmark foran et opsving.

Danskerne var nemlig langt mere aktive på vejene i sidste kvartal af 2011 end i samme periode året før. Det viser Vejdirektoratets trafikale indikatorer, der måler udviklingen i trafik herhjemme på en række parametre.

Trafikindekset viser, at vejtrafikken på landsplan steg med 3,6 pct. i fjerde kvartal af 2011, og nogle de største stigninger finder man ved bro- og grænseovergangene. Over Storebæltsbroen løftede trafikken sig således med 8,9 pct., mens færdslen henover den dansk-tyske grænse øgedes med 4,6 pct.

En del af denne vækst skyldes utvivlsomt det meget milde vintervejr i 2011, der især har bidraget til specielt høje væksttal for december måned. Vejtrafikindekset for december 2011 lå 9,1 pct. over niveauet et år tidligere, hvor landet som bekendt var dækket af sne. Ved Storebælt var trafikvæksten i december helt oppe på 23,9 pct. sammenholdt med december 2010.

Også lastbiltrafikken voksede støt - hvad den i øvrigt gjorde gennem alle kvartaler af 2011. I fjerde kvartal var væksten på 8,3 pct. på Øresundsbroen og 7,3 pct. på Storebæltsbroen sammenholdt med samme kvartal året før.

I alt lå antallet af nyregistrerede motorkøretøjer i fjerde kvartal af 2011 4,5 pct. højere end samme kvartal året før. Set over hele året steg antallet af nyregistrerede motorkøretøjer med 13,5 pct.

Hvad angår nysolgte personbiler, blev 2011 et veritabelt rekordår. 170.000 nye personbiler blev solgt, hvilket var 600 flere end den hidtidige salgsrekord fra 1986.

Hvis man ser på hele 2011, så viser Vejdirektoratets trafikindeks en stigning i vejtrafikken på 1,6 pct. i forhold til 2010.

Fakta
Hovedresultater for 4. kvartal 2011

 

 

Vejtrafik
Vejtrafikken steg 3,6 pct.
Vejtrafikken over Storebælt steg 8,9 pct.
Vejtrafikken over Øresund faldt 1,4 pct.
Vejtrafikken over den dansk/tyske landegrænse steg 4,6 pct.
Nyregistreringer af motorkøretøjer steg 4,5 pct.

Lastbiltrafik
Lastbiltrafikken steg 1,8 pct.
Lastbiltrafikken over Storebælt steg 7,3 pct.
Lastbiltrafikken over Øresund steg 8,3 pct.
Lastbiltrafikken over grænserne steg 3,2 pct.
Nyregistreringer af lastbiler steg 40,8 pct.