Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Mariager sætter gang i kommunens hidtil største byudvikling

Omdannelsen af Hobro bymidte har et budget på næsten 40 mio. kr. Både Trafikstyrelsen og Realdania bakker op om projektet
13. JAN 2012 12.20

MARIAGER FJORD: Realdania, Trafikstyrelsen og Mariagerfjord Kommune går sammen om at give et løft af Hobro bymidte.

Over de kommende ca. to og et halvt år skal bymidten i Hobro danne rammen om en konkurrence og efterfølgende realisering af omfattende ombygninger af veje, byrum og rutebilstationen.

Kommunen har i flere år arbejdet målrettet på at skabe en planlægning, der kan sikre bedre bykvaliteter i Hobro, bl.a. gennem den Midtbyplan, som blev vedtaget i 2009. På baggrund heraf er det nu lykkedes at få reserveret midler hos både Trafikstyrelsen og Realdania til at igangsætte en proces, der skal være nøglen til omdannelsen af flere centrale by- og havneområder i Hobro.

Havn og bymidte i samspil
Konkurrencen dækker et delområde af Midtbyplanen, der er helt centralt for byen, og som udgør nøglen til omdannelsen af de tilstødende by- og havnearealer. Formålet med konkurrencen er at indhente visionære bud på, hvordan Hobro bymidte kan omdannes, så bymidtens potentialer indfries, der skabes en god sammenhæng mellem havnen og bymidten, og trafikken i bymidten afvikles bedst muligt.

Borgmester i Mariagerfjord Kommune, H. C. Maarup (S), glæder sig til samarbejdet, som er et af flere skridt i retningen mod at skabe attraktive bymidter og havnearealer i kommunen

- Vi oplever, at der er en interesse for at bygge og investere i Hobro, og med opbakningen fra både Trafikstyrelsen og Realdania får vi nu mulighed for at skabe en spændende proces og realisere de store anlægsprojekter, der skal trække de private investeringer med og virkeliggøre intentionerne i Midtbyplanen. De projekter, som vi nu får mulighed for at føre ud i livet, skal gøre byen interessant for både virksomheder, borgere, tilflyttere og gæster.

Trafik splitter byen
Realdania har valgt at bidrage med midler til en konkurrence om omdannelsen af bymidten, der skal løbe af stabelen i 2012. Realdania støtter desuden realiseringen af et byrumsprojekt i Havnegade-kilen, der skal være byens nye ansigt og koble byens handelscentrum og gågaden med den rekreative, kulturorienterede Søndre Kaj. I alt bidrager Realdania med 14 mio. kr. til byudviklingen i Hobro.

- Hobro er et godt eksempel på en by, hvis liv og udvikling i dag er begrænset af trafikale barrierer, der afskærer dele af byen fra hinanden. Projektet løser en vigtig bymæssig udfordring, som Hobro har sloges med i mange år. En udfordring, som også optræder i rigtig mange andre byer i Danmark. Derfor er der stort potentiale i at skabe forbindelse og et attraktivt byrum på tværs af Brogade, så havnen og Mariager fjord igen bliver en tilgængelig del af Hobro by, siger direktør i Realdania, Hans Peter Svendler.

Trafikstyrelsens bidrag er en del af den såkaldte fremkommelighedspulje og støtter med 11,7 mio. kr. Med disse midler skal der skabes bedre fremkommelighed for busserne, bedre forhold for passagererne og bedre afvikling af trafikken i bymidten. Der tegner sig således et projekt, der skal sammentænke æstetiske, rekreative og funktionelle forhold til en samlet løsning, der kan give byen et markant løft.

Fakta:
· Projektet løber fra 2012 til 2014.
· Der planlægges gennemført en projektkonkurrence i 2012, som efterfølgende skal munde ud i konkrete anlægsprojekter.
· Projektet står på skuldrene af Midtbyplan for Hobro fra 2009 og en forundersøgelse af kompaktterminal i Hobro.

Foto: http://www.flickr.com/photos/[email protected]/4557880663/sizes/o/in/photostream/

lcl