DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Månedsskifte med kendt mønster i ledigheden

Månedsskifte med kendt mønster i ledigheden

Skiftet fra oktober til november fordelte sig over søndag og mandag.
3. NOV 2020 14.36
TEMA: Corona

Ekstraledigheden under coronaen holder sig fortsat i samme spor, som det har været tilfældet gennem de seneste måneder. Efter seneste månedsskifte i søndags var der mandag 26.794 flere ledige end før coronaen. Ved forrige månedsskifte var tallet 23.255 og ved månedsskiftet før da 26.066.

Selve 1. november, søndag, meldte 2.498 sig ledige mod 4.818 i gennemsnit over de seneste fem år. Altså 1.926 færre end normalt, men det skyldtes helt åbenlyst, at månedsskiftet i år faldt på en søndag. Mandag 2. november meldte 4.424 sig ledige mod normalt 1.962, altså 2.856 flere end normalt. Hvis det går som det plejer i resten af en uge efter et månedskifte, vil udsvingene udjævnes yderligere.

Tallen stammer fra Beskæftigelsesministeriet, som dagligt monitorerer beskæftigelsen under coronakrisen.

Udviklingen i antallet af nytilmeldte ledige fremgår af kurverne over artiklen. Den sorte linje øverst viser antallet af nye ledige den pågældende dag, den stiplede linje er gennemsnittet for de seneste fem år, og den røde linje viser, hvor mange ekstra ledige der er kommet under coronakrisen.

De dage, den røde streg dykker under nul, har der været færre ledige end de foregående års gennemsnit.