DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Ledighedstal tog et lille hop og jævnede sig så igen

Ledighedstal tog et lille hop og jævnede sig så igen

Stort set samme ledighed før og efter sidste uges månedsskifte.
5. OKT 2020 13.28

Ledigheden tog som forventet et lille hop opad ved månedsskiftet torsdag i sidste uge, men ledighedstallet på 161.000 den dag har allerede jævnet sig til de samme 155.000-156.000 i dagene efter, som det var i dagene før. Det fremgår af tal fra Beskæftigelsesministeriet, som dagligt monitorerer beskæftigelsen under coronakrisen.

Ekstraledigheden under coronaen ligger dermed på 23.255 ved udgangen af sidste uge. Ved ugen med foregående månedsskifte var den 26.066.

Lige så forventeligt udviste også antallet af nytilmeldte ledige en top i forbindelse med månedsskiftet. 6.849 personer meldte sig ledige torsdag 1. oktober, svarende til 4.800 flere end gennemsnittet for de seneste fem år.

Også dette tal jævnede sig dog hen over ugen, der lagde ud med 2.000 færre nyledige end gennemsnittet den første dag, men endte med 2.800 flere nyledige end samme uge de foregående år. Samme mønster er set ved tidligere månedsskifter, dog er udsvinget lidt større denne gang end ved foregående månedsskifte.

Udviklingen i nytilmeldte ledige fremgår af kurverne over artiklen. Den sorte linje øverst viser antallet af nye ledige den pågældende dag, den stiplede linje er gennemsnittet for de seneste fem år, og den røde linje viser, hvor mange ekstra ledige der er kommet under coronakrisen. De dage, den røde streg dykker under nul, har der været færre ledige end de foregående års gennemsnit.