Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Lyst og engagement dør af pligt og kontrol

DEBAT Anna Mee Allerslevs forslag rummer mange muligheder håndteret rigtigt - men kan forkert håndteret blive til stor skade for det frivillige arbejde
4. JAN 2012 13.33

Af Johs. Bertelsen

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev, Københavns Kommune, har foreslået, at en del af de kontanthjælpsmodtagere, som ikke er arbejdsmarkedsparate, fremover skal aftjene deres aktiveringspligt i frivillige organisationer.

Dette er et forslag, som rummer mange muligheder i sig, hvis det bliver håndteret på den rigtige måde, men også et forslag som forkert håndteret kan være til stor skade for det frivillige arbejde.

Som udgangspunkt må det således konstateres, at frivilligt arbejde udføres af frivillige, som vælger det frivilligt. Det er hele det frivillige arbejdes kerne, det lever at lyst og engagement og dør af pligt og kontrol.

Man kan derfor ikke umiddelbart tvinge kontanthjælpsmodtagere til at deltage i frivilligt arbejde for at indtjene deres kontanthjælp. Dette vil være ødelæggende for det frivillige arbejde.

Specialiserede på området
Man kan derimod drage nytte af de kompetencer, som især de frivillige sociale organisationer rummer og via disse udvikle opgaver og socialøkonomiske projekter, som kan virke inkluderende på de marginaliserede kontanthjælpsmodtagere.

I Københavns Kommune er vi en række frivillige sociale organisationer, som via af et flerårigt metodeudviklingsarbejde har specialiseret os i at inddrage og undervise disse kontanthjælpsmodtagere med henblik på at hjælpe dem nærmere arbejdsmarkedet. I dette arbejde er vores erfaringer og kompetencer som frivillige sociale organisationer kommet os til stor hjælp..

Vi har tradition for at rådgive og give omsorg til udsatte borgere og dermed også tradition for at optræde som fortalere for dem i pressede situationer. Det giver stor tryghed og tillid i samarbejdet med borgerne.

Ingen parkering, tak
Vi rummer værestedsfunktioner, så vi ikke blot underviser borgerne i at deltage i arbejdsfunktioner, men vi kan også fungere som deres sociale hjemsted, hvilket er en funktion, som mange isolerede kontanthjælpsmodtagere efterlyser.

Vi har frivillige medarbejdere, som kommer af lyst og netop derfor kan være med til at inspirere og motivere kontanthjælpsmodtagerne til at indgå i både arbejdsfunktioner og sociale aktiviteter.

Og endelig har vi stor erfaring i at drive socialøkonomiske virksomheder, som kan rumme borgerne i arbejdspladslignende forhold.

Men det er vigtigt at være opmærksom, at der her er tale om professionelt socialt arbejde, som ganske vist varetages af frivillige sociale organisationer, men som også fremover vil kræve finansiering fra det offentliges side. Borgmesterens forslag må jo netop ikke bruges til en 'parkering' af kontanthjælpsmodtagerne, men skal netop bruges til via andre kompetencer og redskaber at hjælpe kontanthjælpsmodtagerne til såvel social som arbejdsmæssig inklusion.

Forstander for Kristeligt Studenter-Settlement og formand for Frivilligt Forum, Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer, Johs. Bertelsen