Loven kan hindre dele af forsøg med 30 km/t
Københavns Kommune vil sænke fartbegrænsningen med 10 km/t, så den nogle steder i Indre By vil lande på 30 km/t. Men det kræver muligvis en lovændring.
Foto: Niels Ahlmann Olesen, Ritzau Scanpix (arkiv)

Loven kan hindre dele af forsøg med 30 km/t

Dialog med politiet skal afklare, om København må sænke farten til 30 km/t i indre by, eller om det kræver en lovændring.

KØBENHAVN: Det omdiskuterede forslag om at sænke hastighedsgrænserne i Københavns Kommune kan risikere at køre fast i lovgivningsproblemer, skriver TV2 Lorry.

Det kræver nemlig noget særligt, før fartgrænsen lovmæssigt kan sænkes til 30 km/t, som er planen for dele af Indre By og andre strækninger i København.

I § 6, stk. 3 i bekendtgørelsen for hastighedsnedsættelser står bl.a.:

"I tættere bebygget område kan en lavere hastighedsgrænse end den generelle fastsættes til 30 km/t eller derunder på opholds- og legeområder samt på veje i beboelsesområder uden gennemkørende trafik".

Der skal altså være tale om enten lege- og opholdsområder eller beboelsesveje uden gennemkørende trafik, før loven godkender en hastighedsnedsættelse til 30 km/t.

Videre i bekendtgørelsen står der:

- Hastighedsgrænsen kan endvidere fastsættes til 30 km/t eller derunder på veje, hvor ganske særlige vejforløb med særligt dårlige oversigtsforhold, snævre kurver eller smalle vognbaner gør det påkrævet af hensyn til fodgængere eller cyklister.

Med andre ord kræver det altså, at vejene er af en helt konkret karakter, før kommunen kan sætte fartgrænsen til 30 km/t.

Politiet: Ikke større byområder

I sidste ende er det Københavns Politi, der skal godkende hastighedsnedsættelserne.

De vil overfor TV2 Lorry ikke kommentere lovgivningen vedrørende 30 km/t-zonerne, men skriver i en udtalelse til kommunen:

"Det er vores vurdering, at det ikke er hensigten i § 6, stk. 3, at større byområder generelt indrettes med strækninger eller zoner med 30 km/t og at de fleste af vejene i de planlagte zoner med 30 km/t ikke er indrettet som lege- eller opholdsområde og at mange af vejstrækningerne i boligområderne har gennemkørende trafik".

De slutter vurderingen af med sætningen:

- Kravene i § 6, stk. 3 vurderes dermed ikke opfyldt.

De lægger altså op til at 30 km/t-zonen, som Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, ikke kan godkendes.

Forskellig tolkning

Men loven kan tolkes på forskellige måder. Hos Teknik- og Miljøforvaltningen læser de nemlig lovgivningen anderledes.

- Der er lovgivning til at sætte farten ned til 30 km/t på visse typer af gader og veje, siger Henriette Hall-Andersen, der er områdechef i forvaltningen, til TV 2 Lorry.

Men er der lovgivning til at sænke farten i hele zonen, som der bliver foreslået?

- Man kan jo se forskelligt på paragrafferne. Vi tolker det som om, det godt kan lade sig gøre, svarer hun.

Områdechefen oplyser, at kommunen har været i dialog med Københavns Politi, siden aftalen blev indgået, og at den dialog fortsætter for at afklare, hvad der skal ske med 30 km/t-zonen.

Politiet skriver, at lovens krav ikke er opfyldt. Hvad sker der, hvis de ikke godkender hastighedsnedsættelsen?

- Den dialog tager vi med politiet fremover, svarer områdechefen.

Kan kræve lovændring

Det er ikke nyt for kommunen, at der er særlige krav, der skal opfyldes, før hastigheden kan sænkes. I en afrapportering af analysen 'Reduktion af biltrafik og tung trafik i Indre By og brokvartererne' fra april 2021 skriver Teknik- og Miljøforvaltningen således om at sænke farten:

"Der tages forbehold for, at implementeringen af 30 km/t hastighedszone kan kræve en ændring i eksisterende lovgivning - en lovændring som pt. er i proces."

Men ifølge Henriette Hall-Andersen vil de først tage en snak med politiet.

Ønsker I en lovændring?

- Nu vil vi gerne have dialogen med politiet først. Vi kommer til at starte projektet udefra og arbejde os ind ad, og så kommer vi til at have en løbende dialog med politiet om 30 km/t-zonen, svarer hun.

ak