DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Livet på landet i Vesthimmerland 2025

Livet på landet i Vesthimmerland 2025

Vesthimmerlands er en af seks kommuner, der deltager i det tværkommunale projekt, som Landdistrikternes Fællesråd og Institut for Fremtidsforskning har sat i gang
27. FEB 2012 14.36

VESTHIMMERLAND: Projektet har til formål at afdække holdninger og forventninger omkring fremtidig levevis, kultur- og erhvervsliv - det gode liv for danskere i landdistrikterne.

Som deltagende kommune vil Vesthimmerland modtage en stor analyserapport, som omfatter en fyldestgørende mega-trendanalyse, samt udvikling af lokale scenarier for lokale udviklingsmuligheder i fremtiden. Videre indeholder analysen en komparativ del, hvor den lokale analyse sammenholdes med de nationale/øvrige deltageres resultater.

Lokalt bidrager LAG Jammerbugt-Vesthimmerland økonomisk med 50 pct. til projektet, hvor LAG'erne og kommunens repræsentanter alene er bundet til udpegning af fokuspersoner som bidragsydere til projektet.

- Vi syntes projektet er interessant for Vesthimmerlands Kommune at deltage i, og med de mange initiativrige ildsjæle vi har i kommunens rige foreningsliv kan de bidrage med viden, visioner og værdisæt for, hvordan de mener livet i landet i 2025 i fremtidens Danmark skal se ud, og samtidig vil en sådan analyse være et vigtigt redskab for kommunen at benytte i forbindelse med de fremtidige udviklingstiltag i kommunen, siger borgmester Knud Kristensen (K).

De øvrige kommuner i projektet er Skive, Hedensted, Favrskov, og Bornholm. Den sjette kommunen kendes endnu ikke.

De nationale scenarier præsenteres på en konference afholdt af Landdistrikternes Fællesråd i foråret 2012.

mou