DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Lidt flere ledige

Bruttoledigheden steg i oktober med 500 til 164.300
KORT NYT1. DEC 2011 10.03

Bruttoledigheden steg i oktober med 500 til 164.300. Ledighedsprocenten er imidlertid uændret og svarer som i juli, august og september til 6,2 pct. af arbejdsstyrken, oplyser Danmarks Statistik.

Den registrerede ledighed har ligget omkring det nuværende niveau lige siden starten af 2010. Fra og med februar 2010 har den registrerede bruttoledighed således ligget mellem 6,0 og 6,4 pct. af arbejdsstyrken.

Ledighedstallene er omregnet til fuld tid og korrigeret for normale sæsonudsving.

 

ka