dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Ledigheden steg en smule i april - ny ferielov spiller ind

Den nye ferielov har medvirket til, at ledigheden er steget. 130.700 var tilmeldt som ledige i april.

Den danske ledighed er steget en smule fra marts til april. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. I løbet af måneden er ledigheden steget med 1.300 personer, så der i april var 130.700 ledige. Det svarer til en ledighedsprocent på 4,6.

Stigningen i april skal dog ses i lyset af den nye ferielov, som trådte i kraft sidste år.

Den nye ferielov har medført, at færre end normalt har modtaget feriedagpenge siden september 2020. Det har alt andet lige øget antallet af almindelige dagpengemodtagere og dermed det samlede ledighedsniveau. Det er særlig udtalt for april, der normalt er præget af afholdelse af restferie, men hvor der i år stort set ikke er registreret modtagere af feriedagpenge, skriver Danmarks Statistik.

Dermed kan stigningen i ledigheden i april ikke helt oversættes til, hvordan det står til ude i virkeligheden på arbejdsmarkedet.

Samme niveau som før corona

Under coronakrisen bliver der offentliggjort tal for ledigheden fra Beskæftigelsesministeriet på daglig basis, der giver et mere aktuelt billede af situationen.

De nyeste tal viser, at ledigheden stort set er på niveau med tiden op til den første coronanedlukning i marts sidste år. Det er dog eksklusive en gruppe på omkring 5.000 personer, der er på en ordning kaldet arbejdsfordeling.

Den giver virksomheder mulighed for at fordele arbejdet blandt de ansatte, hvis der ikke er nok arbejde til at dække alle de timer, man egentlig er ansat til. De ansatte får så en forhøjet dagpengesats i de timer og undgår til gengæld en fyreseddel.

Tallene kan dog ikke sammenlignes en til en med tallene fra Danmarks Statistik - blandt andet fordi Danmarks Statistiks tal er fuldtidsstillinger og derudover korrigeret for sæsonudsving. Det skyldes, at der i nogle brancher er forskel på travlhed i løbet af året.

Ritzau