Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Laveste antal ansatte siden kommunalreform

De netop offentliggjorte tal fra det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) viser, at antallet af fuldtidsansatte fra december 2009 - december 2010 er faldet med 11.115 i kommunerne. Det svarer til en reduktion på knap 3 pct.

Kommunerne er nu nede på det laveste antal medarbejdere, siden kommunalreformen trådte i kraft 1. januar 2007. Det viser nye tal for udviklingen i den kommunale beskæftigelse. Tallene bekræfter, at kommunerne foretager markante reduktioner i den kommunale service, oplyser KL.

- De nye tal er endnu et tegn på, at kommunerne tager ansvar for at genoprette dansk økonomi. Udgifterne skal reduceres med 5 mia. kr. fra niveauet i regnskab 2009 til niveauet i 2011. Det sker gennem effektiviseringer og en hestekur, hvis lige ikke er set siden 1980'erne, siger KL's formand Jan Trøjborg (S) i en kommentar.

- Det indebærer drastiske omlægninger i servicen - blandt andet nedlægges der mindst 77 skoler i år, og flere vil komme til i de kommende år. Og samtidig reducerer kommunerne deres administrative omkostninger, blandt andet gennem øget brug af it, hvilket også afspejles i de nye personaletal, siger KL's formand.

Fald på alle områder
De netop offentliggjorte tal fra det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) viser, at antallet af fuldtidsansatte fra december 2009 - december 2010 er faldet med 11.115 i kommunerne. Det svarer til en reduktion på knap 3 pct.

Dermed fortsætter de seneste mange måneders tendens, nemlig at beskæftigelsen i kommunerne falder. Tallene for december er således på det laveste niveau, der er målt, siden januar 2007, hvor kommunalreformen netop var trådt i kraft (bortset fra maj 2008, hvor tallet var lavere, fordi der var strejke på store dele af det kommunale arbejdsmarked).

Personalereduktionerne rammer bredt på næsten alle de centrale velfærdsområder. De største reduktioner sker på dagtilbudsområdet, ældreområdet, folkeskoleområdet og det tekniske område. Men også på det administrative område er der tale om et fald.

Grafen: Udviklingen i den kommunale beskæftigelse fra januar 2007 til december 2010 (almindelige ansatte, dvs. overenskomstansatte og tjenestemænd)