DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Langt flere patienter skal tjekkes af lægen via video

KORT NYT30. JUN 2020 6.46
TEMA: Corona

71.508 gange har patienter mødt deres læge via et videolink, siden coronaen lukkede Danmark ned i marts. 2.700 digitale psykologsamtaler er gennemført i samme periode. 2,6 millioner gange alene i maj har danskerne tjekket laboratoriesvar på Sundhed.dk og via app.

Og nu skal danskerne vænne sig til, at sygehusbehandling, kontroller, genoptræning, lægebesøg og psykiatersamtaler fortsat i høj grad kommer til at foregå hjemme i stuen frem for på sygehuset eller hos egen læge – også efter coronatiden, skriver Jyllands-Posten.

Danske Regioner vil med en ny digitaliseringsstrategi grundlæggende ændre vores måde at have kontakt til sundhedsvæsnet på, og fremover skal videokonsultationer, telemedicin og hjemmekontroller være reglen frem for undtagelsen, lyder det.

ibs