Læsøs andet budgetår uden hovedbrud. Men næste år...

2022-budgettet "er i balance og følger Indenrigsministeriets retningslinjer herom", tilpas usædvanligt til at det nævnes i byrådsreferatet. Allerede næste år er der nye problemer i syne.
13. OKT 2021 9.53

TEMA: Budget 2022

LÆSØ: Som altid på Læsø var der enighed om næste års budget, da det blev andenbehandlet og endeligt besluttet i byrådsmøde i aftes. Et budget, der "er i balance og følger Indenrigsministeriets retningslinjer herom", som det noteres i referatet.

En sætning, der for de fleste kommuner er en selvfølge, men på Læsø har det i adskillige år ikke været det. Det ændrede sig sidste år med udligningsreformen, og igen i år var budgetprocessen uden tidligere tiders hovedbrud.

Men fremtidige problemer antydes med træk på likviditeten i overslagsårene i størrelsesordenen fire mio. kr. mod i budgetåret 800.000 kr. Årsagen er "Danmarks mest udfordrende demografi og ældste befolkning med vigende arbejdsstyrke og fald i skattegrundlaget", som det beskrives.

Partierne bag 2022-budgettet er Venstre, Dansk Folkeparti, Læsø Listen og Socialdemokratiet samt løsgænger Bente Faldt Faurholt (eks-Læsø Listen).

 

Se referat af byrådets andenbehandling.