Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kystkommuner: Bunkers kan koste liv

Kommunerne på den jyske vestkyst frygter, at det en dag kan koste menneskeliv, at der ligger nedslidte bunkers lige under havoverfladen
9. SEP 2011 13.21

VESTJYLLAND: På den jyske vestkyst ligger der i kystzonen et stort antal bunkers, der er udsat for en vedvarende nedslidning af bølger, saltvand, vind og vejr, hvorved armeringen i form af mange jernstænger bliver blottet i cementen og stikke op som 'spyd' eller 'knive', der kan forårsage skader for dem, der færdes og bader i området. Sådan lyder bekymringen fra KIMO Danmark, der har 10 danske kommuner som medlem.

Kommunerne på den jyske vestkyst frygter, at det en dag kan koste menneskeliv, fordi nogle af de gamle bunkers ligger lige under havoverfladen, så de kan være svære at få øje på for de, der ikke normalt færdes på stranden.

Kommunerne finder, at der mangler en statslig stillingtagen til, hvem der har ansvaret for at vedligeholde og eventuelt fjerne bunkers, hvis de udgør en risiko for badegæsternes sikkerhed. KIMO Danmark har derfor på vegne af kystkommunerne skrevet til Folketinget for at få en løsning på problemet.

Dyrt år for Holstebro
Kystkommunerne peger på, at staten bør påtage sig den samlede opgave med at vedligeholde og evt. fjerne bunkers, når de udgør en fare for menneskeliv. Kommunerne anbefaler, at der laves en helhedsplan for området, så man er på forkant med problemet frem for som i dag, hvor kommunerne træder til, når det er et problem og nogle råber op af bitter nød.

Den seneste sag stammer fra Holstebro Kommune, der ikke har mødt nogen forståelse fra statslig side. Karsten Filsø (SF), der er formand for Udvalget for Natur, Miljø og Klima, fik en række henvendelser fra beboere og turister om fjernelse af disse, da de skabte utryghed og angst for en ulykke. Det kostede Holstebro Kommune et beløb på ca. 60.000 kr. i 2011 at få gjort de omtalte bunkers ufarlige.

KIMO er et internationalt samarbejde mellem lokale myndigheder med det formål at skabe rene kyster og fjerne forureningen fra de nordlige havområder, herunder Nordsøen og Østersøen.

srl

Foto: Dette er et af flere billeder, som Holstebro har modtaget vedrørende situationen ved bunkers ved Vesterhavet.