Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kvindefag er lavtlønsfag

Der er en tydelig sammenhæng mellem gennemsnitsløn og andelen af kvinder, viser rapport fra SFI

Det er velkendt viden, at kvinder får mindre i løn, også når der tages højde for fx uddannelse og erhvervserfaring. I en ny undersøgelse fastslår SFI nu, at der er en stærk sammenhæng mellem andelen af kvinder i et fag og aflønningen i faget: Jo flere kvinder, der er i et fag, jo lavere er lønnen.

Det har altså både betydning for lønnen, at lønmodtageren er en kvinde, og hun arbejder i et kvindefag. Men det er værre at være ansat i et kvindefag end at være kvinde, for andelen af kvinder i et fag betyder mere for den ansattes løn end lønmodtageres køn.

I denne undersøgelse er det beregnet, at lønnen bliver reduceret med cirka 9 pct., hvis man er kvinde, mens lønnen gennemsnitligt bliver reduceret med cirka 14 pct., hvis man er ansat i et kvindefag.

Foto: http://www.flickr.com/photos/snahdk/2530512083/sizes/z/in/photostream/

lcl