Kvindefag er lavtlønsfag

Kvindefag er lavtlønsfag

Der er en tydelig sammenhæng mellem gennemsnitsløn og andelen af kvinder, viser rapport fra SFI

Det er velkendt viden, at kvinder får mindre i løn, også når der tages højde for fx uddannelse og erhvervserfaring. I en ny undersøgelse fastslår SFI nu, at der er en stærk sammenhæng mellem andelen af kvinder i et fag og aflønningen i faget: Jo flere kvinder, der er i et fag, jo lavere er lønnen.

Det har altså både betydning for lønnen, at lønmodtageren er en kvinde, og hun arbejder i et kvindefag. Men det er værre at være ansat i et kvindefag end at være kvinde, for andelen af kvinder i et fag betyder mere for den ansattes løn end lønmodtageres køn.

I denne undersøgelse er det beregnet, at lønnen bliver reduceret med cirka 9 pct., hvis man er kvinde, mens lønnen gennemsnitligt bliver reduceret med cirka 14 pct., hvis man er ansat i et kvindefag.

Foto: http://www.flickr.com/photos/snahdk/2530512083/sizes/z/in/photostream/

lcl