Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kroniske patienter ønsker digitalisering

Det offentlige bruger i dag op mod 100 mia. kr. på udgifter i relation til kroniske sygdomme. KMD analyse anslår, at digitalisering vil kunne afhjælpe udgifter i størrelsesordenen 5-10 pct. - altså 5-10 mia. kr.
5. MAJ 2011 14.17

Op mod 1,8 millioner danskere lider af en eller flere kroniske sygdomme, og et stigende antal patienter øger presset på sundhedsvæsenet væsentligt. Det offentlige bruger i dag op mod 100 mia. kr. på udgifter i relation til kroniske sygdomme. En ny rapport fra KMD analyse anslår, at digitalisering vil kunne afhjælpe udgifter i størrelsesordenen 5-10 procent - altså 5-10 mia. kr.

En rundspørge til fem af de største patientforeninger i Danmark foretaget af KMD Analyse viser, at alle kan se store eller moderate effekter af indførsel af velfærdsteknologier.

Samme billede tegner sig i en rundspørge foretaget af KMD Analyse blandt 1.100 danskere med kroniske sygdomme. Syv ud af ti mennesker med kroniske sygdomme peger på, at videokonsultationer, automatisk fjernmåling og lignende former for ny teknologi vil kunne gøre deres hverdag lettere.

Op mod 60 pct. af respondenterne kunne tænke sig at anvende videokonsultationer, fjernmålinger og tilsvarende teknologier i forbindelse med behandling hos egen læge. Og kronikkerne efterlyser, at det offentlige tilbyder flere teknologiske løsninger, der kan gøre dem mere selvhjulpne, viser rundspørgen.

Kompleks struktur blokerer
KMD Analyse peger på flere hindringer for, at digitalisering kan få den nødvendige succes. Ambitionen om at realisere en bedre behandling af mennesker med kroniske sygdomme blokeres blandt andet af, at sundhedsvæsenet gennem flere årtier har udviklet sig i en retning, som har gjort det til det - uden sammenligning - mest komplekse velfærdsområde i Danmark.

- Den særdeles komplekse struktur er i sagens natur ikke gunstig, hvis ambitionen er at indføre nye behandlingsformer som fjernmonitorering og videokonsultationer, der har til hensigt at sætte patienten i centrum for egen behandling. Samtidig er der i sundhedssystemet en takststruktur, der betyder, at behandlernes honorar er større, hvis patienten møder fysisk op end, hvis patienten behandles via telemedicinske løsninger, siger administrerende direktør i KMD, Lars Monrad-Gylling.