Ny undersøgelse af udbud:
Krav om danske vilkår vinder frem

En landsdækkende undersøgelse af kommuner og regioners udbud viser, at krav om sædvanlige danske løn- og arbejdsvilkår anvendes langt mere hyppigt og på flere områder end tidligere.

Næsten ni ud af ti kommuner har indarbejdet arbejdsklausuler med hensyn til løn- og arbejdsvilkår i deres udbuds- og indkøbspolitik. Det viser en ny undersøgelse, som Analyse & Tal har lavet for 3F, oplyser fagforeningen. Det er en fremgang i forhold til 2017, hvor det var godt hver anden kommune, som brugte arbejdsklausuler inden for alle områder.

- Nu skal vi have løftet overliggeren, så flere ikke blot har kravet med i udbudsmaterialet, men også i praksis kontrollerer, at betingelserne overholdes og på forhånd har fastsat sanktionsmuligheder, hvis det ikke sker. Der er jo en bred vifte af muligheder, hvis man konstaterer svigt, lige fra påtale over dagbøder, skærpet kontrol og til at ophæve kontrakten og evt. udelukke et fremtidigt samarbejde med leverandøren, siger forbundssekretær i 3F Henning Overgaard.

Få kræver lærlingeklausuler

Det ser dog mindre positivt ud med brug af lærlingeklausuler, som kun anvendes af hver tredje kommune, mens alle fem regioner har klausulen med inden for bygge og anlæg:

- Nærmest hver eneste dag kan man høre arbejdsgivere klage over mangel på kvalificeret arbejdskraft, samtidig med at flere end 17.000 unge søger en praktikplads. Her bør kommuner og regioner stramme gevaldigt op og langt oftere også anvende krav om elever og praktikpladser i deres udbud, så man belønner de virksomheder, der varetager deres uddannelsesansvar, siger Henning Overgaard.

Undersøgelsen er sætter fokus på:

  • arbejdsklausuler, om sædvanlige danske løn- og arbejdsvilkår, som aftalt mellem parterne i den brancherepræsentative overenskomst,
  • lærlingeklausuler, så kommunernes og regionernes eksterne leverandører også bidrager til uddannelsen af morgendagens faglærte til det danske arbejdsmarked,
  • arbejdsmiljøklausuler, der eksempelvis supplerer allerede gældende krav i arbejdsmiljøloven,
  • sociale klausuler, som omfatter personer i støttet beskæftigelse i eksempelvis skåne- eller fleksjob.

Undersøgelsen er gennemført sommeren 2021, og alle fem regioner samt 78 ud af 98 kommuner har svaret - helt eller delvist - på spørgeskemaet.

sfe