Konklusion i jobcentersag :
Konteringsfejl: Tårnby skal tilbagebetale 0,6 mio. kr.

Opdateret: Kommunen har fejlagtigt konteret administrationsudgifter som mentorudgifter og dermed uberettiget modtaget refusion. Kommunaldirektør er kritisk over for sagsforløb.

TÅRNBY: Tårnby Kommune skal tilbagebetale 600.000 kr., som kommunen uberettiget har modtaget i refusion fra staten. Det fremgår af en afgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Star).

Kommunen har i strid med reglerne fejlkonteret interne administrative udgifter i 2020 som mentorudgifter til personer i ressourceforløb og jobafklaring, som er refusionsberettigede.

Fejlen består ifølge Star i, at der alene blev foretaget en skønsmæssig fordeling af medarbejderes tidsforbrug på henholdsvis administrative opgaver og mentorstøtte. En fordeling som efter en revisionsgennemgang altså viste sig at være forkert.

Ingen overraskelse

Afgørelsen giver ikke anledning til overraskelse i Tårnby, der har erklæret sig enig i revisionsfirmaets konklusion, men tonen og længden på den vækker undren.

”Vi noterer os, at Star kommer frem til de samme konklusioner, som vi selv er kommet frem til. Vi undrer os imidlertid over, at Star's afgørelse er så lang (9 sider), og at den er meget kritisk formuleret,” lyder det fra kommunaldirektør Morten Winge i en pressemeddelelse.

Han understreger også, at kommunen anerkender fejlen, men kritiserer samtidig Stars sagsbehandling, som han kalder "speciel og meget usædvanlig", sine steder endda forkert. 

Farvel til to chefer

Det var en henvendelse fra Tårnbys tidligere jobcenterchef Bo Hammer, der fik Star til at bede kommunen om en redegørelse af flere forhold, som Bo Hammer beskrev som ulovlige.

Han tilskrev det en manglende ledelsesmæssig opmærksomhed og ligegyldighed, ligesom han rettede en skarp kritik mod den snart forhenværende forvaltningschef Kim A. Madsen, som først blev frataget ansvaret for jobcentret, siden den politiske udvalgsbetjening og senere helt blev fritaget for tjeneste, før det senest kom frem, at han fratræder sin stilling ved udgangen af juni næste år.

Ifølge Bo Hammer var arbejdsmiljøet under forvaltningschefen præget af frygt, og han pegede på, at der både før og under hans ansættelse var en høj medarbejderomsætning.

 

Tilføjelset 11. april 2022:
Efter henvendelse fra Kim Madsen kan vi konstatere, at hans fratrædelsesaftale ikke har sammenhæng med kritikken fra den tidligere jobcenterchef. Ifølge B.T. indgik Djøf og kommunen en fratrædelsesaftale, der indebar en godtgørelse på seks måneders løn til Kim Madsen, der til DK Nyt oplyser, at der kun er tidsmæssigt sammenfald mellem hans fratræden og den nævnte kritik. Vi beklager den ukorrekte beskrivelse af sammenhængen.