Efter fratrådt jobcenterchefs beskyldninger:
Forvaltningschef fratages den politiske udvalgsbetjening

Tidligere jobcenterchef beskylder Tårnby for at bryde loven ved at undlade at sende opgaver i udbud og give ledige de lovmæssige samtaler og tilbud. Han retter samtidig kritik mod forvaltningschefen, der nu får frataget flere opgaver.

TÅRNBY: Tidligere jobcenterchef i Tårnby Kommune Bo Hammer forlader ikke posten i stilhed, men beskylder kommunen for lovbrud og dårlig ledelse. Det får konsekvenser for chefen for Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, Kim A. Madsen. 

I sidste uge annoncererede Bo Hammer, der har været ansat i stillingen siden januar 2020, på Linkedin sin afgang fra kommunen, og beskyldte den for dens "lemfældige omgang med EU lovgivning, beskæftigelseslovgiving og anden lovgivning".

Mandag i denne uge uddybede han i radioprogrammet En Uafhængig Morgen beskyldningerne mod sin tidligere arbejdsgiver, herunder at kommunen i strid med loven har undladt at sende opgaver i udbud, ligesom den ikke har overholdt beskæftigelsesloven. 

Allerede inden han 16. september underskrev en fratrædelsesaftale, havde han anmeldt kommunen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, der fører tilsyn med, at kommunerne følger de gældende regler og love i forbindelse med indsatsen over for ledige borgere.

Tirsdag svarede kommunen i en skriftlig meddelelse på sin hjemmeside, at STAR 3. september bad kommunen om en redegørelse, som den har fået frist på at aflevere 4. oktober. 

Manglende ledelsesmæssig opmærksomhed

Et af kritikpunkterne er der ved at blive rettet op på, oplyser kommunen, idet en plan for at få gennemført de nødvendige udbud er ved at blive implementeret. Sagen blev behandlet i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget i februar og marts, og af referatet fremgår det, at der skal "udvikles en opfølgningsmodel, som sikrer, at loven holdes". 

Beskyldningen om øvrig ulovlig praksis vil kommunen ikke kommentere, før revisionen har færdiggjort sin redegørelse, fremgår det af pressemeddelelsen. Ifølge Bo Hammer har kommunen imidlertid ikke overholdt beskæftigelseslovgivningen, eftersom ledige borgere ikke har fået de samtaler og tilbud, som de har krav på. I STAR's jobcenterindbliksrapport for 2019 fremgår det da også, at kommunen i december 2019 var i risiko for skærpet tilsyn. 

Det er ifølge Bo Hammer et resultat af manglende ledelsesmæssig opmærksomhed og ligegyldighed, når borgerne ikke har fået den hjælp, de burde have fået.

- Revisionsrapporter har hvert år peget på det, men der er ikke blevet handlet på det. Hvordan kan man læse hvert år, at man ikke giver folk de ting, de har krav på, uden at handle på det? Hvis den øverste leder ikke har fokus, så sker der ikke noget, siger han til DK Nyt.

Dårligt arbejdsmiljø

Han peger dog på, at det, mens han var ansat, lykkedes at få kommunen ud af risiko for skærpet tilsyn, hvilket også fremgår af en såkaldt jobcenterindbliksrapport for december 2020, der skal ses i lyset af, at beskæftigelsesindsatsen blev suspenderet størstedelen af foråret på grund af corona.

Udover de lovmæssige kritikpunkter retter den tidligere jobcenterchef også en harsk kritik mod kommunen for dårlig ledelse og arbejdsmiljø. Han henviser til stor udskiftning både på den post, han nu selv har forladt, og i ledelseslaget under ham, og mener, det skyldes ledelsesstilen i forvaltningen.

- Man skal ikke være bange for at gå på arbejde. Jeg mener, jeg har været whisteblower, andre vil sige, "han er bitter", siger Bo Hammer.

Byrådsmedlem og medlem af Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Dennis W. Clausen (V) er ifølge TV2 Lorry kritisk overfor, at Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget ikke er blevet orienteret om samarbejdsproblemer mellem forvaltningschefen og jobcenterchefen.

- Jeg er bekymret for den ledelseskultur, der angiveligt er på jobcenteret, når vores forvaltningschef for området har konstitueret sig selv - som leder for jobcenteret - efter så alvorlige anklager. Det, mener jeg, er uklogt, og det hænger ikke sammen i min verden, siger han til mediet.

Efterdønninger 

Fredag oplyser kommunen, at socialcenterchef Flemming Larsen pr. dags dato konstitueres som jobcenterchef med direkte reference til kommunaldirektør Morten Winge.

I en mail til DK Nyt bekræfter Morten Winge yderligere, at forvaltningschef Kim A. Madsen heller ikke længere har det administrative ansvar for jobcentret, ligesom han fremover ikke vil stå for den politiske udvalgsbetjening.

Kommunaldirektøren har ikke ønsket at svare på, om han kan genkende den kritik, som Bo Hammer har fremsat mod kommunen.

 

Tilføjet 11. april 2022:
Efter henvendelse fra Kim Madsen kan vi konstatere, at hans fratrædelsesaftale ikke har sammenhæng med kritikken fra den tidligere jobcenterchef. Ifølge B.T. indgik Djøf og kommunen en fratrædelsesaftale, der indebar en godtgørelse på seks måneders løn til Kim Madsen, der til DK Nyt oplyser, at der kun er tidsmæssigt sammenfald mellem hans fratræden og den nævnte kritik. Vi beklager den ukorrekte beskrivelse af sammenhængen.