Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommunerne har styr på tilbagebetaling af kontanthjælp

Undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at kommunerne har styr på, hvornår en borger skal tilbagebetale kontanthjælp.
23. SEP 2011 14.01

I en praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen fremgår det, at kommunerne generelt kender reglerne, når en borger skal tilbagebetale kontanthjælp.

- Det er betryggende, at kommunerne er gode til at administrere sagerne om tilbagebetaling, da det er et alvorligt emne, siger ankechef Pernille Fejfer.
Hun pointerer, at det hører med til billedet, at reglerne om tilbagebetaling har mange år på bagen, og Ankestyrelsen har udmeldt en omfattende praksis på området.

I mange af sagerne i undersøgelsen har kommunen helt korrekt krævet tilbagebetaling, fordi borgeren har modtaget løn samtidig med kontanthjælp. Kommunen har på forhånd orienteret borgeren om, at han skal oplyse om ændringer i sine økonomiske forhold. Alligevel undlader borgeren at oplyse kommunen om, at han får løn samtidig med kontanthjælp.

To typer af tilbagebetaling
Ankestyrelsen har undersøgt to typer af sager. I den første type af sager har kommunen stillet krav om tilbagebetaling, fordi borgeren vidste eller burde have vidst, at han ikke er berettiget til hjælp fra kommunen. Her har kommunerne truffet korrekte afgørelse i 91 procent af sagerne.

I den anden type har kommunen stillet krav om tilbagebetaling, fordi borgeren har handlet økonomisk uforsvarligt ved fx at bruge sin formue meget hurtigt. Her har Ankestyrelsen vurderet, at kommunerne har truffet korrekte afgørelse i 69 procent af sagerne.

Kommunerne skal huske at høre borgeren
Ankestyrelsens praksisundersøgelse viser også, at kommunerne manglede at partshøre den berørte borger i 17 procent af sagerne. Derfor opfordrer ankechef Pernille Fejfer kommunerne til at huske at partshøre borgeren, inden de træffer afgørelse om tilbagebetaling.

Partshøring skal sikre, at borgeren ved, at kommunen overvejer at stille krav om, at de skal betale kontanthjælp tillbage. Samtidig giver parthøring borgeren mulighed for at kommentere kommunens oplysninger i sagen.

krn